Błąd: Nie znaleziono istniejącego konta

Podczas logowania do swoich kont w witrynie signin.webex.com użytkownicy mogą napotkać błąd „Nie znaleziono istniejącego konta”. Ten artykuł przedstawia potencjalne problemy i rozwiązania tego problemu logowania.

PROBLEM
Podczas próby zalogowania się przy użyciu scentralizowanego logowania może pojawić się następujący błąd:

image.png

signin.webex.com obsługuje logowanie dla różnych usług Webex. Nie obejmuje jednak wszystkich produktów Webex. Ważne jest również, aby wiedzieć, że ta witryna nie obsługuje funkcji logowania dla jednokrotnego logowania (SSO) lub kont bez weryfikacji adresu e-mail.

REZOLUCJA
Jeśli korzystasz z obsługiwanego konta i nadal napotykasz trudności, zastanów się nad następującymi krokami:

  1. Potwierdź, że wprowadzasz adres e-mail zamiast nazwy użytkownika.
  2. Podjąć próbę bezpośredniego dostępu do swojego konta (np. https://SITENAME.webex.com).  Pamiętaj, aby zastąpić „SITENAME” nazwą Twojej rzeczywistej witryny Webex.
  3. Zapoznaj się z podręcznikiem „Webex | Reset Your Forgotten Password” (Resetuj zapomniane hasło), aby zresetować hasło.
Jeśli te metody nie rozwiązują problemów z logowaniem, skontaktuj się z pomocą techniczną Webex w celu uzyskania dalszej pomocy.
Czy ten artykuł był pomocny?