Kończenie spotkania, które utknęło na serwerze spotkania

Kończenie spotkania, które utknęło na serwerze spotkania

Gdy próbuję rozpocząć sesję, pojawia się komunikat o błędzie informujący, że spotkanie jest już w toku.

Nie mogę zakończyć spotkania, które jest nadal uruchomione na serwerze spotkania.

Nie mogę zakończyć spotkania, sesji lub wydarzenia.

Nie można zakończyć spotkania z witryny Webex.

Rozwiązanie: Jeśli poprzednie spotkanie zostało zakończone, może wystąpić problem z tym, że jest ono nadal uruchomione na serwerze spotkania i nie można znaleźć sposobu na jego zakończenie.
Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby zakończyć spotkanie na serwerze.Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 — Jak skontaktować się z obsługą klienta lub pomocą techniczną Webex?

Informacje, które należy podać podczas kontaktowania się z pomocą techniczną:

  • Prośba e-mail od administratora witryny Host / Partner Support / Cisco Webex Meetings Site Admin
  • Oryginalny adres URL spotkania, jeśli jest dostępny (przykład:cisco.webex.com)
  • Temat
  • Numer spotkania lub sesji
  • Data i godzina sesji

 

Czy ten artykuł był pomocny?