Toplantı Sunucusunda Çalışan Bir Toplantıyı Bitişi

Toplantı sunucusunda çalışan toplantıyı bitir

Toplantımı başlatmaya çalışken zaten devam eden bir toplantı hatası alıyorum.

Toplantımı bitire istemiyorum ve toplantı halen toplantı sunucusunda çalışıyor.

Toplantımı, oturumumı veya etkinliğimi bitiremiyorum.

Toplantımı Webex sitesinden bitir istemiyorum.

Çözüm:

Önceki bir toplantıyı sonladırdıysanız, toplantının toplantı sunucusunda hala devam ediyor olduğu bir sorunla karşılaşabilirsiniz ve bunu sona erdiracak bir yol bulamazsınız.

Toplantının sahibiysiniz, toplantınız sunucuda sona ersin için teknik desteğe başvurun. Yardım için bkz.: WBX162 - Webex Müşteri Hizmetleri veya Teknik Destek Ile Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Destek ile iletişim kurmanız için ihtiyacınız olanbilgiler:

  • Toplantı Sahibinden gelen e-posta isteği / İş Ortağı Desteği / Cisco Webex Meetings Site Yöneticisi / Müşteri Başarısı Yöneticisi (CSM)
  • Mevcutsa orijinal toplantı URL'si (Örnek: cisco.webex.com)
  • Konu
  • Toplantı veya oturum numarası
  • Oturumun tarihi ve Saati

 

Bu makale yararlı oldu mu?