W lokalnym interfejsie internetowym urządzenia można włączyć następujące konfiguracje. Przeczytaj Konfiguracje urządzenia artykuł, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać do niego dostęp.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz Ustawienia pod Konfiguracja i wybierz konfiguracja

  • Konfiguracja > WebEngine > Tryb : Wybierz Włączone aby włączyć silnik WWW.

  • Konfiguracja > WebEngine > Funkcje > LocalWebAppManagement : Wybierz dozwolone jeśli chcesz, aby użytkownik mógł dodawać, edytować i usuwać aplikacje internetowe z menu ustawień na urządzeniu. Po ustawieniu na Niedozwolone Lista aplikacji internetowych jest dostępna w menu ustawień, ale nie można ich dodawać, edytować ani usuwać. Po ustawieniu na Wyłącz , aplikacje internetowe są nie w menu ustawień urządzenia.


Aplikacje internetowe skonfigurowane w Control Hub lub w edytorze rozszerzenia interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacji internetowych w obszarze Zewnętrznie zarządzane aplikacje internetowe, ale nie można ich edytować ani usuwać z urządzenia.