Tworzenie kont Dubber jest automatyczne dla użytkowników.

Wszyscy klienci usługi Webex Calling mają dostęp do bezpłatnej subskrypcji Dubber Go. Dzięki Dubber Go użytkownicy uzyskują wygodne nagrywanie rozmów. Dostępne są płatne subskrypcje, oferujące więcej opcji, takich jak nagrywanie rozmów zgodnie z przepisami, nieograniczone przechowywanie, analiza AI i dostęp administratora.

 • Dubber Go jest dostępny dla wszystkich użytkowników korporacyjnych i daje dostęp do nieograniczonej liczby nagrań. Każde nagranie jest przechowywane przez 30 dni. Tylko użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich nagrań i zarządzać nimi ze swojego portalu Dubber.


  Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników, którzy kupili usługę na webex.com

 • Licencje standardowe i AI wymagają zawarcia umowy z firmą Dubber. Dzięki opłaconym licencjom masz dostęp do nieograniczonej ilości nagrań, nieograniczonej przestrzeni dyskowej, a do nagrań może mieć dostęp administrator. Przejdź do https://www.dubber.net/contact-us/, aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie i cenach usługi Dubber's Call Recording, a następnie utwórz konto.

W dowolnym momencie możesz przenieść użytkowników z subskrypcji bezpłatnej na płatną lub z subskrypcji płatnej na bezpłatną. Aby to zrobić, określ liczbę użytkowników, których musisz przenieść, i skontaktuj się z partnerem.


Podczas migracji z bezpłatnej na płatną subskrypcję zatrzymuje się automatyczne usuwanie i rozpoczyna się nieograniczone przechowywanie. Podczas migracji z subskrypcji płatnej na bezpłatną nieograniczony czas przechowywania kończy się, a nagrania są usuwane po 30 dniach.


ICE (optymalizacja mediów) i nagrywanie rozmów to funkcje, które niezależnie wprowadzają niewielkie opóźnienie dźwięku na początku połączenia, a gdy są używane razem, opóźnienie dźwięku jest nieco dłuższe i bardziej zauważalne dla klientów.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że spełnione są następujące wymagania:

 • Twój partner włączył tę usługę dla Twojej organizacji, domyślnie ta usługa jest włączona, umożliwiając Ci skonfigurowanie jej dla niektórych użytkowników.

 • Użytkownicy mają przypisane licencje Professional lub Basic Webex Calling.

 • Skonsultuj się z działem prawnym w sprawie wymagań prawnych dotyczących nagrywania rozmów.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika.

2

Wybierz Połączenia, przewiń do Zaawansowane ustawienia połączeń, a następnie włącz Nagrywanie połączeń.

Pamiętaj, że jeśli później wyłączysz funkcję nagrywania rozmów, ustawienia nagrywania rozmów użytkownika zostaną wyczyszczone, jednak wszystkie rozmowy, które zostały nagrane przed tą zmianą, są nadal obsługiwane na platformie Dubber.

3

Konto w Dubber jest tworzone automatycznie dla użytkowników.


 

Po włączeniu nagrywania rozmów, jeśli użytkownik nadal ma problemy z nagrywaniem rozmów, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Dubber, korzystając z informacji dostępnych w sekcji Pokaż informacje o nagrywaniu platformy rozmów.

Można go znaleźć na stronie Użytkownicy, przechodząc do Połączenia > Zaawansowane ustawienia połączeń > Nagrywanie połączeń > Pokaż informacje o nagrywaniu na platformie połączeń.

4

Możesz skonfigurować dowolne z następujących ustawień:

 • Nigdy — ta opcja jest wybrana domyślnie.
 • Na żądanie — wybierz tę opcję, jeśli chcesz przyznać użytkownikom kontrolę nad tym, kiedy mogą rozpoczynać i kończyć nagrywanie. Możesz także wybrać powiadomienie o wstrzymaniu i wznowieniu, jeśli ma to zastosowanie.
 • Zawsze — wybierz tę opcję, jeśli chcesz nagrywać wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące.
 • Zawsze z wstrzymywaniem/wznawianiem – wybierz tę opcję, jeśli chcesz przyznać użytkownikom kontrolę nad tym, kiedy mogą wstrzymywać i wznawiać nagrania.
 • Odtwórz ogłoszenie rozpoczęcia/zatrzymania nagrywania — wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby na początku wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących odtwarzane było standardowe ogłoszenie, informujące wszystkie strony, że rozmowa jest nagrywana. Możesz wymagać ogłoszenia, aby spełnić wymagania prawne w Twojej okolicy.

   

  Ogłoszenie to nie jest zawarte w nagraniu rozmowy.


   

  Gdy ogłoszenie jest odtwarzane podczas uruchamiania, zatrzymywania, wstrzymywania lub wznawiania operacji, Webex Calling wysyła do Dubbera informację, że ogłoszenie zostało odtworzone.

 • Powiadomienie o wstrzymaniu i wznowieniu — wybierz tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wstrzymaniu i wznowieniu. Możesz wybrać opcję sygnału dźwiękowego lub opcję ogłoszenia, która będzie odtwarzać następujące elementy:
  • Wstrzymaj — odtworzy komunikat informujący o pomyślnym wstrzymaniu.

  • Wznów — odtworzy komunikat informujący o pomyślnym wznowieniu.

 • Nagrywaj wiadomości głosowe — wybierz tę opcję, jeśli chcesz również nagrywać wysłane i odebrane wiadomości głosowe. Jeśli przestrzeń dyskowa jest problemem, możesz nie chcieć wybierać tej opcji.
 • Powtarzaj dźwięk co — domyślnie dźwięk jest odtwarzany co 20 sekund, przypominając wszystkim uczestnikom, że rozmowa jest nagrywana. Możesz to zmienić na wartość z przedziału od 10 do 90 sekund.
5

Kliknij opcję Zapisz.

Użytkownicy zobaczą ikonę na swoim telefonie wieloplatformowym i aplikacji Webex, która pokazuje, że rozmowa jest nagrywana. Użytkownicy mogą mieć możliwość wstrzymania nagrywania, jeśli włączysz dla nich to ustawienie.

Podczas nagrywania rozmowy do Dubbera wysyłane są podwójne strumienie. Ponadto, gdy ogłoszenie jest odtwarzane podczas uruchamiania, zatrzymywania, wstrzymywania lub wznawiania operacji, Webex Calling wysyła informację do Dubbera, że ogłoszenie zostało odtworzone.

Co dalej?

Jeśli pojawi się problem dla użytkowników, w panelu Dubber kliknij kartę Osoby, wybierz odpowiedni identyfikator zewnętrzny (zgodnie z powyższym w Centrum sterowania), wybierz dub.points . Upewnij się, że poniższe informacje są poprawne:

 • Produkt — wybierz swój produkt.

 • Typ zewnętrzny — wprowadź BroadWorks.

 • Dostawca usług – skopiuj i wklej odpowiednią wartość z Centrum sterowania.

 • Grupa zewnętrzna – skopiuj i wklej odpowiednią wartość z Centrum sterowania.

 • Identyfikator zewnętrzny – skopiuj i wklej odpowiednią wartość z Centrum sterowania.

Następnie kliknij Zapisz zmiany.

Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z Pomocą Dubbera.