Instalowanie aplikacji Cisco Webex Meeting App

Aby organizować spotkania Webex i uczestniczyć w nie z poziomu portalu, pobierz i zainstaluj aplikację Webex Meetings. Aplikację Webex Meetings można zainstalować w witrynach Portal, Portal+ i Portal Mini. Webex Spotkania nie jest obecnie dostępny w Portalu TV.

1

Na ekranie głównym portalu naciśnij pozycję Aplikacje.

2

Obok pozycji Cisco Webex Meetingsstuknij pozycję Dodaj.

Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona na ekranie głównym portalu.

Wyświetlanie nadchodzących spotkań

Jeśli masz konto Cisco Webex, możesz zalogować się do aplikacji Cisco Webex Meetings i wyświetlić nadchodzące spotkania. Nie masz konta? Możesz zarejestrować się na jeden za darmo.

1

Otwórz aplikację Webex Meetings, a następnie zaloguj się za pomocą swojego konta.

2

Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić nadchodzące spotkania w obszarze Moje spotkania.


 

Zaproszenia na spotkania, które nie zostały zaakceptowane, są wyświetlane jako Wstępne.

Zaplanuj spotkania Webex

Jeśli masz konto hosta Cisco Webex, możesz planować spotkania za pomocą portalu.

1

Otwórz aplikację Webex Meetings i przesuń palcem w prawo do obszaru Mojespotkania.

2

Naciśnij pozycję Zaplanuj , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

 • Temat spotkania

 • Hasło do spotkania

 • Zaproszone osoby – wprowadź adresy e-mail uczestników i dotknij opcji Wróć, aby dodać ich do listy uczestników.

 • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

3

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, naciśnij przycisk Start.

Rozpoczynanie spotkań Webex lub dołączanie do niej

Gdy nadszedł czas, aby połączyć się z zaplanowanym spotkaniem Cisco Webex lub spotkaniem Personal Room, możesz szybko dołączyć z poziomu portalu.

Rozpocznij zaplanowane spotkanie

Po otwarciu aplikacji Webex Meetings i zalogowaniu się do jej szybko przesuń w prawo do obszaru Moje spotkania i naciśnij pozycję Rozpocznij przy wpisie spotkania.

Rozpocznij spotkanie natychmiastowe

Po otwarciu aplikacji Webex Meetings i zalogowaniu się do jej stuknij pozycję ROZPOCZNIJ SPOTKANIA.

Dołącz do spotkania

Do spotkania Webex można dołączyć w następujący sposób:
 • Po otwarciu aplikacji Webex Meetings i zalogowaniu się do niej szybko przesuń w lewo do obszaru Moje spotkania i naciśnij pozycję DOŁĄCZ przy wejściu na spotkanie.

 • Naciśnij pozycję DOŁĄCZ DO SPOTKANIA, wprowadź numer spotkania, adres URL pokoju osobistego lub nazwę użytkownika gospodarza, a następnie naciśnij pozycję DOŁĄCZ.

Wyłączanie lub włączanie filmu

Wybierz, czy chcesz włączyć wideo i mikrofon przed dołączeniem:
 • Kliknij Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo lub RozpocznijWłącz wideo wideo, aby wyłączyć lub włączyć wideo.

 • Kliknij przycisk WyciszWycisz lub Wyłącz Wyłącz wyciszenie wyciszenie, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.

Aplikacja Webex Meetings dla portalu firmy Facebook korzysta z inteligentnej kamery portalu, aby zapewnić Ci ostrość. Ta funkcja zapewnia, że inni uczestnicy nadal mogą Cię widzieć, jeśli dostosujesz krzesło lub poruszasz się.

Podłącz swój dźwięk

Przed dołączeniem do spotkania skonfiguruj ustawienia dźwięku za pomocą następujących opcji:
 • Korzystanie z Internetu w celu uzyskania dźwięku (ustawienie domyślne) — użyj głośników portalu.

 • Zadzwoń do mnie— wprowadź numer telefonu, a Webex zadzwoni do Ciebie. Opcja ta jest dostępna w wybranych planach Webex.

 • Zadzwoń— jeśli wolisz używać telefonu do obsługi dźwięku, zadzwoń po rozpoczęciu spotkania. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.

 • Nie łącz audio— użyj tej opcji, gdy chcesz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, ale nie potrzebujesz dźwięku.

Przesyłanie strumieniowe spotkania do serwisu Facebook Live

Jako gospodarz możesz przesyłać strumieniowo zawartość swoich spotkań do Facebooka. Dowiedz się, jak to zrobić tutaj.

Interakcja podczas spotkań Webex

Podczas spotkania możesz wchodzić w interakcje z aplikacją Cisco Webex Meetings i innymi uczestnikami na różne sposoby.

Wyciszanie i wyładowywanie uczestników

Po podłączeniu dźwięku do spotkania naciśnij pozycję Wycisz,Wycisz aby wyciszyć siebie. Dotknij ikony ponownie, aby wyłączyć swoje wyciszenie.

Gdy jesteś wyciszony, na ekranie pozostaje ikona Wyłącz wyciszenie informująca, że nikt na spotkaniu Cię nie słyszy. Ta ikona jest wyświetlana nawet wtedy, gdy kontrolki spotkania tego nie robią.

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania i chcesz wyciszyć określoną osobę, naciśnij pozycję Uczestnicy,Uczestnicy a następnie naciśnij pozycję Wycisz obok jejWycisz imienia i nazwiska. Stuknij ikonę ponownie, aby wyłącz wyciszyć tego uczestnika.

Aby wyciszyć wszystkich uczestników, stuknij w Uczestnicy > Wycisz kontrolę > Wycisz wszystkich. Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników, stuknij w Uczestnicy > Wycisz kontrolę > Wyłączwyciszenie wszystkich.

Jako gospodarz zaplanowanego spotkania Webex możesz wybrać uprawnienie do spotkania > Więcej opcjiWycisz przy wejściu, aby automatycznie wyciszyć uczestników, gdy dołączą do spotkania.

Zmienianie opcji połączenia audio

Naciśnij pozycję WięcejWięcej opcji , a następnie naciśnij pozycję Zmień połączenie audio i wybierz opcję:

 • Użyj Internetu dla dźwięku, aby korzystać z połączenia Wi-Fi. Dołączając do konferencji audio korzystającej wyłącznie z Webex Audio lub VoIP, korzystasz z dźwięku szerokopasmowego.


  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Usługa Webex Meetings nie wyświetla ostrzeżenia przed obniżeniem jakości.

 • Zadzwoń do mnie, aby wprowadzić swój numer telefonu.

 • Zadzwoń, aby wprowadzić wyświetlony numer połączenia. Stuknij opcję Globalne numery połączeń, aby wyświetlić listę numerów połączeń z innych regionów.

 • Odłącz dźwięk, aby wyłączyć dźwięk.

Zmienianie opcji połączenia wideo

Stuknij opcję ZatrzymajZakończ transmisję wideo wideo, aby wyłączyć wideo. Stuknij pozycję RozpocznijWłącz wideo wideo, aby włączyć wideo.

Zmienianie tła filmu

Podczas spotkania możesz rozmyć tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Kiedy zmieniasz tło, pozostajesz w centrum uwagi, podczas gdy otoczenie jest zmienione.

Podczas spotkania naciśnij pozycję Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo lub Rozpocznij wideo, a następnieWłącz wideo naciśnij pozycję Tło wirtualne. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Aby rozmyć otoczenie i ustawić ostrość na sobie, dotknij opcji Rozmyj.

 • Aby użyć domyślnego tła wirtualnego, dotknij jednego z dostępnych.

Gdy wszystko będzie gotowe do ponownego wysłania filmu, stuknij pozycję ZASTOSUJ.

Szukaj uczestników

Aby wyszukać uczestników, naciśnij pozycję UczestnicyUczestnicyi na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

Wysyłanie wiadomości czatu

Aby wysłać prywatną wiadomość czatu, stuknij pozycję Uczestnicy,Uczestnicy a następnie naciśnij osobę, do którą chcesz wysłać wiadomość. Stuknij pozycję Czat, wprowadź wiadomość, a następnie stuknij pozycję Wyślij.

Aby wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, kliknij Uczestnicy > Czat > Czat ze wszystkimi. Wpisz wiadomość i dotknij opcji Wyślij.

Dotknij opcji Wstecz, aby zamknąć okno czatu.

Zmień role uczestników

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, naciśnij pozycję UczestnicyUczestnicy, a następnie naciśnij i przytrzymaj uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę. Następnie stuknij opcję Zrób prezentera lub Hostuj .

Zaproś więcej uczestników

Naciśnij pozycję Uczestnicy Uczestnicy, a następnie naciśnij pozycję Zaproś. Naciśnij pozycję Zaproś przeze-mail , a następnie wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub możesz naciśnij pozycję Przypomnij zaproszonym osobom, aby wysłać przypomnienie do osób, które już cię zaprosiły.

Nagrywanie spotkania

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij pozycję Więcej , a następnieWięcej opcjinaciśnij pozycję Nagraj. Podczas nagrywania możesz stuknąć pozycję Więcej > Wstrzymaj, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie pozycję Więcej > Wznów, aby kontynuować nagrywanie.

Po zakończeniu nagrywania stuknij kolejno pozycje Więcej > Zatrzymaj nagrywanie > Zatrzymaj nagrywanie, aby zakończyć nagrywanie. Po zakończeniu spotkania otrzymasz wiadomość e-mail z informacjami o dostępie do nagrania.


Nazwy nagrań można edytować, przechodząc na stronę Nagrania, naciskając pozycję Więcej , a następnienaciskając pozycję Edytuj nazwę.

Włączanie i wyłączanie trybu tylko audio

W trybie tylko audioużytkownik pozostaje połączony z częścią audio spotkania i nie może wysyłać ani odbierać wideo. W ten sposób możesz oszczędzać baterię swojego urządzenia i siebie przed rozpraszaniem uwagi podczas spotkania.

Po nawiązaniu połączenia z częścią audio spotkania naciśnij pozycję Tryb tylko audio. Aby wyłączyć tryb tylko audio, stuknij w Wstecz lub przesuń palcem w prawo.


Jeśli włączysz tryb tylko audio podczas wyciszenia, pozostaniesz wyciszony.

Aplikacja może również wykryć, czy bateria urządzenia wyczerpa się przed zaplanowanym zakończeniem aktywnego spotkania, i zaoferować przejście do trybu tylko audio.

Zablokuj i odblokuj swój osobisty pokój

Uczestnicy nie mogą wejść do Twojego pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do pokoju osobistego kontrolujesz dostęp do tego, kto może wejść.

Aby zablokować pokój osobisty, kliknij Więcej > Zablokuj pokój. Aby odblokować zablokowany pokój osobisty, stuknij pozycję Więcej > Odblokuj pokój.


Gdy zablokujesz swój pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do lobby, nad uczestnikami pojawi się czerwony Uczestnicywskaźnik.

Zarządzaj swoim osobistym lobby pokoju

Aby zobaczyć uczestników oczekujących w poczekalni pokoju osobistego, kliknij UczestnicyUczestnicy. Naciśnij uczestnika, aby przyznać, a następnie naciśnij pozycję Przyznaj, aby zezwolić mu na dołączenie, lub Usuń, aby uniemożliwić mu dołączenie do spotkania.

Opuszczanie lub ukańczanie spotkania

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, naciśnij pozycję Zakończ spotkanie,Zakończ spotkanie a następnie naciśnij pozycję Zakończ spotkanie dla wszystkich.

Jeśli nie jesteś gospodarzem spotkania, naciśnij pozycję Zakończ spotkanie,Zakończ spotkanie a następnie naciśnij pozycję Opuść spotkanie.


Jeśli jesteś gospodarzem spotkania i chcesz opuścić spotkanie, ale pozwól mu kontynuować, przypisz inne uprawnienia gospodarza uczestnika.

Zmienianie ustawień aplikacji Spotkania Webex

Dostosuj różne ustawienia w aplikacji Cisco Webex Meetings do swoich potrzeb. Możesz zmienić ustawienia powiadomień, ustawienia audio i wideo dla spotkań oraz integracje kalendarza dla portalu.

Ustawienia aplikacji Webex Meetings

Otwórz aplikację i dotknij Opcji Więcej > Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

 • Moje konto— wyświetla informacje o koncie, a także możesz wylogować się z tego ustawienia.

 • Ogólne— umożliwia zmianę ustawień czyszczenia udostępnionych plików i historii po spotkaniach Webex. Możesz także zmienić ustawienia powiadomień.

 • Audio i wideo— dostosuj ustawienia audio i wideo spotkań.

 • Lista spotkań— zintegruj z aplikacją kalendarz Webex, kalendarz urządzenia lub kalendarz usługi Microsoft Office 365.

 • Pomoc— obejrzyj filmy instruktażowe, zgłoś problemy i uzyskaj dostęp do Centrum pomocy Cisco Webex, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji.

 • Informacje— wyświetl wersję aplikacji i Warunki korzystania z usługi.

Prześlij zdjęcie profilowe

Jeśli administrator witryny włączył tę funkcję, możesz przesłać własne obrazy, aby wyświetlić je jako zdjęcie profilowe. Przejdź do opcji Więcej > Ustawienia > Moje konto i dotknij swoich inicjałów lub aktualnego zdjęcia profilowego. Możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Zrób zdjęcie— użyj aparatu portalu, aby zrobić zdjęcie.

 • Wybierz istniejące zdjęcie— wybierz zdjęcie z galerii urządzenia.

 • Usuń zdjęcie— usuń bieżące zdjęcie profilowe.

Przełączanie między trybami jasnym i ciemnym

Możesz ustawić aplikację tak, aby domyślnie używała trybu jasnego lub ciemnego. Tryb jasny i ciemny zmieniają wygląd stron aplikacji, takich jak Moje spotkania lub Nagrania i spotkania.

Przejdź do więcej ustawień > > Ogólne. W obszarze Wyglądwybierz, czy chcesz używać trybujasnego, czy ciemnego.

Integrowanie kalendarzy z listą spotkań

Nie możesz znaleźć swoich spotkań na liście spotkań? Możesz wybrać, co ma się pojawić na liście spotkań aplikacji mobilnej Webex Meetings. Dopasuj go do tego, co jest wymienione w witrynie Webex, kalendarzu usługi Microsoft Office 365 lub dowolnej kombinacji, którą lubisz.

1

Otwórz aplikację Spotkania Webex, dotknij Opcji Więcej > Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

2

Naciśnij pozycję Lista spotkań, aby otworzyć sekcję Integracje kalendarza, a następnie wybierz kalendarze, które chcesz dodać:

 • Wybierz Webex Calendar, aby zintegrować spotkania z witryny Webex i zobaczyć te nadchodzące spotkania w aplikacji Webex Meetings.
 • Wybierz pozycję Kalendarz usługi Office 365, aby zintegrować spotkania z programem Outlook i wyświetlić nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania Webex.

 

Poziom priorytetu kalendarza jest następujący: Kalendarz Webex > Kalendarz usługi Office 365. Na liście spotkań pojawiają się tylko spotkania Webex.