Instaliranje aplikacije za sastanke Cisco Webex

Da biste bili domaćini i prisustvovali Webex sastancima sa portala, preuzmite i instalirajte aplikaciju Webex Meetings. Aplikaciju "Webex sastanci" možete da instalirate na portalu, portalu+i portalu Mini. Webex sastanci trenutno nisu dostupni na TV-u portala.

1

Na početnom ekranu portala dodirnite aplikacije.

2

Pored Cisco Webex sastanakadodirnite Dodaj.

Kada se aplikacija instalira, ona će se pojaviti na početnom ekranu portala.

Prikaz predstojećih sastanaka

Ako imate Cisco Webex nalog, možete da se prijavite u aplikaciju Cisco Webex Meetings i prikažete predstojeće sastanke. Nemate nalog? Možete se prijaviti za jedan besplatno.

1

Otvorite aplikaciju "Webex sastanci", a zatim se prijavite pomoću naloga.

2

Brzo prevucite prstom nadesno da biste prikazali predstojeće sastanke u "Mojisastanci".


 

Pozivnice za sastanak koje niste prihvatili prikazane su kao uslovne.

Planiranje Webex sastanaka

Ako imate Cisco Webex nalog domaćina, sastanke možete da planirate pomoću portala.

1

Otvorite aplikaciju Webex sastanci i brzo prevucite prstom nadesno do fascikle "Moji sastanci".

2

Dodirnite Raspored, a zatim unesite informacije o sastanku:

 • Tema sastanka

 • Lozinka za sastanak

 • Učesnici – unesite e-adrese učesnika i dodirnite Vrati se da biste ih dodali na listu učesnika.

 • Datum sastanka, vreme početka i trajanje

3

Pregledajte detalje sastanka, a zatim dodirnite Raspored da biste zakazali sastanak.


 

Ako je sastanak u narednih 15 minuta, dodirnite dugme Start.

Pokretanje ili pridruživanje Webex sastancima

Kada dođe vreme za povezivanje sa planiranim sastankom Cisco Webex ili Ličnom sobom, možete se brzo pridružiti sa portala.

Započinji planirani sastanak

Nakon otvaranja i prijavljivanja u aplikaciju Webex sastanci, brzo prevucite prstom nadesno do stavke "Moji sastanci" i dodirnite dugme Start na stavci sastanka.

Započinji trenutni sastanak

Nakon otvaranja i prijavljivanja u aplikaciju Webex Sastanci, dodirnite START MEETINGS.

Pridruži se sastanku

Webex sastanku možete da se pridružite na sledeće načine:
 • Nakon otvaranja i prijavljivanja u aplikaciju Webex sastanci, brzo prevucite nalevo u fasciklu "Moji sastanci" i dodirnite dugme JOIN na stavci sastanka.

 • Dodirnite JOIN MEETING, unesite broj sastanka, URL adresu lične sobe ili korisničko ime domaćina, a zatim dodirnite JOIN.

Isključivanje ili uključivanje video zapisa

Odaberite da li želite da video i mikrofon budu uključeni pre nego što se pridružite:
 • Kliknite na dugmeZaustavi video prenos "Zaustavi video" ili na dugmePokreni video "Započni video" da biste isključili ili uključili video zapis.

 • Kliknite na dugmeIsključi zvuk "Privremeno isključi" ili "Isključi"Ponovo uključi zvuk da biste isključili ili uključili mikrofon.

Aplikacija "Webex sastanci" za portal sa Fejsbuka koristi pametnu kameru portala kako bi vas održala u fokusu. Ova funkcija vodi računa da drugi učesnici i dalje mogu da vas vide ako podesite stolicu ili se krećete.

Povezivanje zvuka

Podesite audio postavke od sledećih opcija pre nego što se pridružite sastanku:
 • Koristite Internet za audio (podrazumevano) – Koristite zvučnike portala.

 • Pozovite me– Unesite broj telefona i Webex vas zove. U zavisnosti od Webex plana, možete, ali i ne morate da vidite ovu opciju.

 • Pozovite– Ako želite da koristite telefon za audio zapis, pozovite kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je u pozivu za sastanak. Odaberite ovu opciju ako je Internet veza spora.

 • Ne povezuj zvuk– Koristite ovu opciju kada je potrebno da se pridružite sastanku i delite sadržaj i nije vam potreban zvuk.

Strimovanje sastanka na Facebook Live

Kao domaćin, sadržaj sastanaka možete da strimujete na Fejsbuk. Saznajte kako ovde.

Interakcija tokom Webex sastanaka

Tokom sastanka možete da komunicirate sa aplikacijom Cisco Webex Meetings i drugim učesnicima na različite načine.

Priguši ton i nemuti učesnike

Nakon povezivanja zvuka sa sastankom, dodirnite prigušiIsključi zvuk ton da biste prigušili sebe. Ponovo dodirnite ikonu da biste se omamlili.

Dok ste prigušeni, ikona ostaje na Ponovo uključi zvuk ekranu i obaveštava vas da niko na sastanku ne može da vas čuje. Ova ikona se pojavljuje čak i kada kontrole sastanka ne.

Ako ste domaćin sastanka i želite da prigušite određenu osobu, dodirnite učesnike i Učesnicidodirnite prigušiIsključi zvuk ton pored njenog imena. Ponovo dodirnite ikonu da biste omamlili tog učesnika.

Da biste prigušili sve učesnike, dodirnite stavku > priguši kontrolu > priguši sve. Da biste unmutirali sve učesnike, dodirnite stavku > Priguši kontrolu > unmute sve.

Kao domaćin planiranog Webex sastanka, možete da izaberete Još opcija privilegiju sastanka > priguši stavku pri priguši ton" da biste automatski prigušili učesnike kada se pridruže sastanku.

Promena opcija audio veze

Dodirnite JošJoš opcija , a zatim dodirnite Promeni audio vezu i odaberite da:

 • Koristite Internet za audio zapis da biste koristili Wi-Fi vezu. Kada se pridružite audio konferenciji koja koristi samo Webex Audio ili VoIP, koristite zvuk širokog opsega.


  Ako se učesnik koji nema zvuk širokog opsega pridruži sastanku koji koristi zvuk širokog opsega, zvuk za sve se smanjuje. Webex sastanci ne daju poruku upozorenja pre sniženja.

 • Pozovi me da unesem tvoj broj telefona.

 • Pozovite da unesete broj poziva koji se pojavljuje. Dodirnite globalne brojeve poziva da biste prikazali listu brojeva poziva iz drugih regiona.

 • Prekinite vezu sa zvukom da biste isključili zvuk.

Promena opcija video veze

Dodirnite stavku Zaustavi video da bisteZaustavi video prenos isključili video zapis. Dodirnite započni videoPokreni video zapis da biste uključili video zapis.

Promena pozadine video zapisa

Tokom sastanka možete da zamaglite pozadinu ili postavite virtuelnu pozadinu tako da učesnici sastanka mogu da ostanu fokusirani na vas. Kada promenite pozadinu, ostajete u fokusu dok je okruženje izmenjeno.

Tokom sastanka dodirnite stavku Zaustavi video zapis iliZaustavi video prenosZapočni video zapis, aPokreni video zatim stavku Virtuelna pozadina. Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Da biste zamaglili okruženje dok ste ostali u fokusu, dodirnite Mrlju.

 • Da biste koristili podrazumevanu virtuelnu pozadinu, dodirnite onu koju želite.

Kada budete spremni da ponovo pošaljete video zapis, tapnite na dugme APPLY.

Traženje učesnika

Da biste tražili učesnike, dodirniteUčesniciučesnike i na traci za pretragu unesite ime učesnika koga želite da pronađete.

Slanje poruka za ćaskanje

Da biste poslali privatnu poruku za ćaskanje, dodirniteUčesnici učesnike, a zatim dodirnite osobu kojoj želite da pošaljete poruku. Dodirnite Ćaskanje , unesite poruku i dodirnite Pošalji.

Da biste poslali poruku svim učesnicima, dodirnite učesnike > ćaskanje > ćaskanje sa svima. Unesite poruku i dodirnite Pošalji.

Tapnite na dugme "Nazad" da biste zatvorili prozor za ćaskanje.

Promena uloga učesnika

Da biste promenili nečiju ulogu u sastanku, dodirnite učesnike , a Učesnicizatim dodirnite i držite učesnika za koga želite da promenite ulogu. Zatim dodirnite "Napravi prezentera" ili "Napravi domaćina".

Pozovi još učesnika

Dodirnite učesnike, aUčesnici zatim dodirnite Pozovi. Dodirnite Stavku Pozovi puteme-pošte , a zatim unesite e-adrese za učesnike koje želite da pozovete ili možete da tapnete na stavku Podsetite pozvane da pošalju podsetnik osobama koje ste već pozvali.

Zapisivanje sastanka

Da biste započeli snimanje, dodirnite Više , a Još opcijazatim stavku Snimi. Dok snimate, možete da tapnete na dugme "Još >" da biste pauzirali snimanje, a zatim na dugme "Još >" da biste nastavili snimanje.

Kada završite snimanje, dodirnite još > zaustavi snimanje > zaustavi snimanje da biste završili snimanje. Nakon završetka sastanka dobijate e-poruku sa informacijama o pristupu snimku.


Imena za snimanje možete da uređujete tako što ćete ići na stranicu "Snimci", dodirnuti stavku "Više", a zatim dodirnuti stavku "Uredi ime".

Omogućavanje i onemogućavanje režima samo za zvuk

U režimu "Samozvučni zapis" ostajete povezani sa audio delom sastanka i ne možete da šaljete ili primate video zapise. Na ovaj način možete da sačuvate trajanje baterije uređaja i sebe od ometanja tokom sastanka.

Dok ste povezani sa audio delom sastanka, dodirnite samo audio režim. Da biste onemogućili režim samo za zvuk, dodirnite stavku "Nazad" ili prevucite nadesno.


Ako omogućite režim samo za zvuk dok ste privremeno prigušiti, ostaćete privremeno prigušiteni.

Aplikacija takođe može da otkrije da li će se baterija uređaja isprazniti pre planiranog vremena završetka aktivnog sastanka i ponudi da se prebaci u režim samo za zvuk.

Zaključajte i otključajte ličnu sobu

Učesnici ne mogu da uđu u vašu ličnu sobu kada niste tamo. Kada uđete u ličnu sobu, kontrolišete pristup ko može da uđe.

Da biste zaključali ličnu sobu, dodirnite još > Lockroom. Da biste otključali zaključanu ličnu sobu, dodirnite još > otključajte sobu.


Kada zaključate ličnu sobu i učesnik uđe u predvorje, iznad učesnika će se pojaviti crveni indikatorUčesnici.

Upravljanje lobijem lične sobe

Da biste videli učesnike koji čekaju u vašem holu lične sobe, dodirniteUčesniciučesnike. Dodirnite učesnika da biste priznali, a zatim dodirnite Dugme Priznaj da biste im dozvolili da se pridruže ili uklone da biste ih sprečili da se pridruže sastanku.

Ostavljanje ili okončanje sastanka

Ako ste domaćin sastanka, dodirnite Završi sastanak, a zatimZavrši sastanak dodirnite Završi sastanak za sve.

Ako niste domaćin sastanka, dodirnite Stavku Završi sastanak, a zatimZavrši sastanak dodirnite Napusti sastanak.


Ako ste domaćin sastanka i želite da napustite sastanak, ali ga pustite da se nastavi, dodelite još jednu privilegiju domaćinu učesnika.

Promena postavki aplikacije "Webex sastanci"

Prilagodite različite postavke u aplikaciji "Cisco Webex sastanci" u skladu sa vašim potrebama. Možete da promenite postavke obaveštenja, audio i video postavke za sastanke i integraciju kalendara za portal.

Postavke aplikacije webex sastanaka

Otvorite aplikaciju i dodirnite još > postavki da biste prikazali glavni meni postavki.

 • Moj nalog– Pogledajte informacije o nalogu, a možete se i odjaviti iz ove postavke.

 • Opštepostavke – Promenite postavke za brisanje deljenih datoteka i istorije nakon Webex sastanaka. Takođe možete da promenite postavke obaveštenja.

 • Audio & video– Podesite audio i video postavke za sastanke.

 • Listasastanaka – Integrišete Webex kalendar, kalendar uređaja ili Microsoft Office 365 kalendar sa aplikacijom.

 • Pomoć– Pogledajte video zapise sa uputstvima, prijavite probleme i pristupite Centru za pomoć za Cisco Webex za više informacija o aplikaciji.

 • Osnovnipodaci o – Prikaz verzije aplikacije i Uslova korišćenja usluge.

Otpremanje slike profila

Ako je administrator lokacije omogućio ovu funkciju, možete da otpremite sopstvene slike da bi se prikazale kao slika profila. Idite na lokaciju > Postavke > moj nalogi dodirnite svoje inicijale ili trenutnu sliku profila. Možete odabrati da uradite nešto od sledećeg:

 • Napravitefotografiju – Koristite fotoaparat portala da biste snimili fotografiju.

 • Odaberite postojećufotografiju – Izaberite fotografiju iz galerije uređaja.

 • Uklonitefotografiju – Izbrišite trenutnu sliku profila.

Prebacivanje između svetlih i tamnih režima

Aplikaciju možete da podesite tako da podrazumevano koristi svetli ili tamni režim. Svetli i tamni režim menjaju izgled stranica aplikacija, kao što su "Mojisastanci" ili "Snimci" i "Sastanci".

Idite na lokaciju > Postavke > Opšte postavke. U okviruIzgled odaberite da li želite da koristite light ili Dark režim.

Integrisanje kalendara sa listom sastanaka

Ne možete da pronađete sastanke na listi sastanaka? Možete da izaberete šta će se pojaviti na listi sastanaka mobilne aplikacije Webex Meetings. Neka se podudara sa onim što je navedeno na Vašoj Webex lokaciji, Microsoft Office 365 kalendaru ili bilo kojoj kombinaciji koja vam se dopada.

1

Otvorite aplikaciju Webex sastanci, dodirnite stavku > postavki da biste prikazali glavni meni postavki.

2

Tapnite na listu sastanaka da biste otvorili odeljak Integracije kalendara, a zatim izaberite kalendare koje želite da dodate:

 • Izaberite Webex kalendar da biste integrisali sastanke sa Webex lokacije i videli ove predstojeće sastanke u aplikaciji Webex sastanci.
 • Izaberite Office 365 kalendar da biste integrisali sastanke iz programa Outlook i videli ove predstojeće sastanke u aplikaciji Webex sastanci.

 

Nivo prioriteta za kalendar je sledeći: Webex kalendar > Office 365 kalendar. Na listi sastanaka pojavljuju se samo Webex sastanci.