Komunikuj się z użytkownikami z Webex dla organizacji rządowych i komercyjnych

Aby zabezpieczyć dane organizacji i zapobiec udostępnianiu danych poza organizacją, usługa Control Hub automatycznie blokuje komunikację zewnętrzną od innych użytkowników, którzy nie są w tym samym systemie Webex dla organizacji rządowej.

Jeśli jednak ufasz określonym organizacjom i chcesz umożliwić im komunikowanie się z użytkownikami, możesz zezwolić użytkownikom z domenami w innych webex dla instytucji rządowych i komercyjnych (spoza Webex dla chmury rządowej) na komunikowanie się z kimkolwiek w organizacji jako gośćmi. Jako goście użytkownicy ci mają ograniczony dostęp po zaproszeniu ich do przestrzeni i spotkań.

Aby zezwolić organizacjom komercyjnym na komunikowanie się z organizacją, wykonaj kroki opisane w sekcji Zezwalaj na komunikację zewnętrzną z określonymi organizacjami.


Obie organizacje muszą dodawać do siebie nawzajem domeny, aby użytkownicy mogą się ze sobą komunikować. Jeśli jedna organizacja zezwala na domenę, ale druga blokuje wszelką komunikację zewnętrzną, obie organizacje nie będą mogły się ze sobą komunikować.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zablokować domenie możliwość komunikowania się z organizacją po zezwoleniu na nią, to:

  • Dotyczy to tylko nowych przestrzeni. Istniejące przestrzenie zachowują wszystkich użytkowników z domeną, jeśli już się w nich znaleźli.

  • Użytkownicy z domeną, którzy opuszczają przestrzenie grup, nie będą mogli ponownie dołączyć do przestrzeni grup.

  • To ustawienie nie ma zastosowania do botów.

Jak działa zgodność między Webex dla organizacji rządowych i komercyjnych

W celu zapewnienia zgodności z przepisami tylkoWebex dla administratorów rządowych i urzędników ds. Zgodności mogą wyświetlać wiadomości i treści wymieniane między organizacjami komercyjnymi i Webex dla organizacji rządowych. Administratorzy komercyjni i urzędnicy ds. zgodności nie będą mogli zobaczyć wiadomości i treści wysyłanych przez użytkowników komercyjnych do Webex dla użytkowników rządowych.

Możesz zezwolić użytkownikom w organizacji na komunikowanie się z użytkownikami w innych webex dla organizacji rządowych i komercyjnych (tych spoza Webex dla chmury dla instytucji rządowych), jeśli dodasz określoną domenę na liście dozwolonych domen.


Obie organizacje muszą dodawać do siebie nawzajem domeny, aby użytkownicy mogą się ze sobą komunikować. Jeśli jedna organizacja zezwala na domenę, ale druga blokuje wszelką komunikację zewnętrzną, obie organizacje nie będą mogły się ze sobą komunikować.

1

Z widoku klienta w https://admin-usgov.webex.comprogramie przejdź do pozycji Ustawieniaorganizacji.

2

Przewiń do pozycji Komunikacja zewnętrzna i przełącz opcję Blokuj użytkownikom możliwość zapraszania kontaktów zewnętrznych do przestrzeni Webex i uniemożliwiaj im dołączanie zewnętrznych przestrzeni Webex.

3

Kliknij, aby potwierdzić potwierdzenie i wybierz Gotowe.

4

Kliknij Manage domains and permissions (Zarządzaj domenami iuprawnieniami) w sekcji Allow domains for external messaging (Zezwalaj na domeny dla wiadomości zewnętrznych).

5

Kliknij przycisk Ręcznie dodaj.

6

Wprowadź domeny, dla których chcesz zezwolić na komunikację zewnętrzną, a następnie wybierz pozycję Sprawdź domenę, aby zweryfikować stan domen.

7

Kliknij przycisk Dodaj.


 

Stan domeny nie ma wpływu na to, czy użytkownicy mogą komunikować się z tą domeną. Po dodaniu domeny do listy użytkownicy w organizacji mogą rozpocząć komunikację z użytkownikami z tą domeną.

Użytkownicy w organizacji mogą teraz zapraszać użytkowników z tych domen do przestrzeni i spotkań.

Po włączeniu ustawienia Przestrzenie grupy użytkownicy w organizacji mogą:

  • Dodaj osoby z tych organizacji zewnętrznych do przestrzeni należących do Twojej organizacji.

  • Twórz przestrzenie lub łącz je z jedną osobą z tych organizacji zewnętrznych.

Użytkownicy w organizacji nie mogą być zapraszani do grupowania przestrzeni należących do innej organizacji. Dzięki temu Twoja organizacja ma dostęp do wszystkich danych utworzonych przez uczestników w różnych przestrzeniach.

1

Z widoku klienta w programie https://admin-usgov.webex.com, przejdź do Ustawień organizacji

2

Przewiń do pozycji Komunikacja zewnętrzna i przełącz opcję Blokuj użytkownikom możliwość zapraszania kontaktów zewnętrznych do przestrzeni Webex i uniemożliwiaj im dołączanie zewnętrznych przestrzeni Webex.

3

Kliknij pozycję Manage domains and permissions (Zarządzaj domenami i uprawnieniami) w obszarze Zezwalaj na domeny dla wiadomości zewnętrznych.

4

Kliknij przycisk Ręcznie dodaj.

5

Wprowadź domeny, dla których chcesz zezwolić na komunikację zewnętrzną, a następnie wybierz pozycję Sprawdź domenę, aby zweryfikować stan domen.

6

Kliknij przycisk Dodaj.

7

Wróć do pozycji Komunikacja zewnętrzna w obszarze Ustawieniaorganizacji.

8

Włącz przełącznik w obszarze Przestrzenie grupowe.