Komunikuj się z użytkownikami z Webex dla organizacji rządowych i komercyjnych

Aby pomóc zabezpieczyć dane Twojej organizacji i zapobiec udostępnianiu danych poza Twoją organizacją, Control Hub automatycznie blokuje komunikację zewnętrzną od innych użytkowników, którzy nie są w tej samej organizacji Webex for Government.

Jeśli jednak ufasz określonym organizacjom i chcesz zezwolić im na komunikowanie się z użytkownikami, możesz zezwolić użytkownikom z domenami w innych organizacjach Webex for Government i komercyjnych (poza chmurą Webex for Government) na komunikowanie się z każdym w Twojej organizacji jako gośćmi. Jako goście, ci użytkownicy mają ograniczony dostęp po zaproszeniu do obszarów i spotkań.

Aby umożliwić organizacjom komercyjnym komunikację z organizacją, wykonaj czynności opisane w sekcji Zezwól na komunikację zewnętrzną z konkretnymi organizacjami.


 

Obie organizacje muszą dodawać domeny siebie nawzajem, aby użytkownicy mogli się ze sobą komunikować. Jeśli jedna organizacja zezwala na domenę, ale druga blokuje komunikację zewnętrzną, obie organizacje nie będą mogły się ze sobą komunikować.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zablokować komunikację domeny z Twoją organizacją po jej zezwoleniu, wówczas:

  • Dotyczy to tylko nowych obszarów. Istniejące obszary zachowują wszystkich użytkowników z domeną, jeśli są już w tych obszarach.

  • Użytkownicy z domeną, którzy opuszczają obszary grupowe, nie będą mogli ponownie dołączyć do obszarów grupowych.

  • Ustawienie nie dotyczy botów.

Jak działa zgodność między Webex for Government i organizacjami komercyjnymi

W przypadku zgodności z przepisami tylko administratorzy Webex for Government i urzędnicy ds. zgodności mogą wyświetlać wiadomości i treści wymieniane między organizacjami komercyjnymi a organizacjami Webex for Government. Administratorzy handlowi i urzędnicy ds. zgodności nie będą mogli widzieć wiadomości i treści wysyłanych przez użytkowników komercyjnych do użytkowników Webex for Government.

Możesz zezwolić użytkownikom w Twojej organizacji na komunikowanie się z użytkownikami w innych organizacjach Webex for Government i komercyjnych (poza chmurą Webex for Government), jeśli dodasz określoną domenę na liście dozwolonych domen.


 

Obie organizacje muszą dodawać domeny siebie nawzajem, aby użytkownicy mogli się ze sobą komunikować. Jeśli jedna organizacja zezwala na domenę, ale druga blokuje komunikację zewnętrzną, obie organizacje nie będą mogły się ze sobą komunikować.

1

Z widoku klienta whttps://admin-usgov.webex.com , przejdź do Ustawienia organizacji .

2

Przewiń do komunikacji zewnętrznej i włącz blokuj użytkownikom zapraszanie kontaktów zewnętrznych do obszarów Webex i uniemożliwiaj im dołączanie do zewnętrznych obszarów Webex.

3

Kliknij, aby potwierdzić potwierdzenie i wybierz opcję Gotowe.

4

Kliknij Zarządzaj domenami i uprawnieniami w sekcji Zezwalaj na domeny dla wiadomości zewnętrznych .

5

Kliknij przycisk Dodaj ręcznie.

6

Wprowadź domeny, dla których chcesz zezwolić na komunikację zewnętrzną, a następnie wybierz opcję Sprawdź domenę , aby zweryfikować stan domen.

7

Kliknij przycisk Dodaj.


 

Status domeny nie ma wpływu na to, czy użytkownicy mogą komunikować się z tą domeną. Po dodaniu domeny do listy użytkownicy w organizacji mogą rozpocząć komunikację z użytkownikami z tą domeną.

Użytkownicy w Twojej organizacji mogą teraz zapraszać użytkowników z tymi domenami do obszarów i spotkań.

Po włączeniu ustawienia Obszary grup użytkownicy w organizacji mogą:

  • Dodaj osoby z tych organizacji zewnętrznych do obszarów należących do Twojej organizacji.

  • Tworzenie lub dołączanie do obszarów z jedną osobą z tych organizacji zewnętrznych.

Użytkowników z Twojej organizacji nie można zapraszać do obszarów grupowych należących do innej organizacji. Dzięki temu w celu zapewnienia zgodności Twoja organizacja ma dostęp do wszystkich danych utworzonych przez uczestników w różnych obszarach.

1

Z widoku klienta w https://admin-usgov.webex.com przejdź do ustawień organizacji

2

Przewiń do komunikacji zewnętrznej i włącz blokuj użytkownikom zapraszanie kontaktów zewnętrznych do obszarów Webex i uniemożliwiaj im dołączanie do zewnętrznych obszarów Webex.

3

Kliknij opcję Zarządzaj domenami i uprawnieniami w obszarze Zezwalaj na komunikację zewnętrzną.

4

Kliknij przycisk Dodaj ręcznie.

5

Wprowadź domeny, dla których chcesz zezwolić na komunikację zewnętrzną, a następnie wybierz opcję Sprawdź domenę , aby zweryfikować stan domen.

6

Kliknij przycisk Dodaj.

7

Wróć do opcji Komunikacja zewnętrzna w ustawieniach organizacji.

8

Włącz przełącznik w obszarze Obszary grupy do włączenia.