Kommunicera med användare från Webex för myndigheter och kommersiella organisationer

För att skydda organisationens data och förhindra data från att delas utanför din organisation blockerar Control Hub automatiskt extern kommunikation från andra användare som inte finns i samma Webex för myndigheter.

Men om du litar på vissa organisationer och vill tillåta dem att kommunicera med dina användare kan du tillåta användare med domäner i andra Webex för myndigheter och kommersiella (de utanför Webex för statliga moln)-organisationer att kommunicera med vem som helst i din organisation som gäster. Som gäster har dessa användare begränsad åtkomst när de bjuds in till utrymmen och möten.

För att tillåta kommersiella organisationer att kommunicera med din organisation följer du stegen i avsnittet Tillåt extern kommunikation med specifika organisationer.


Båda organisationerna måste lägga till varandras domäner för att användare ska kunna kommunicera med varandra. Om en organisation tillåter en domän, men den andra organisationen blockerar all extern kommunikation, kommer båda organisationerna inte att kunna kommunicera med varandra.

Kom ihåg att om du bestämmer dig för att blockera en domän från att kommunicera med din organisation efter att du har tillåtet det, så:

  • Endast nya utrymmen påverkas. Befintliga utrymmen behåller alla användare med domänen om de redan är i dessa utrymmen.

  • Användare med domänen som lämnar grupputrymmen kommer inte att kunna återansluta till grupputrymmen.

  • Inställningen gäller inte bottar.

Så här fungerar efterlevnad mellan Webex för myndigheter och kommersiella organisationer

För regelefterlevnad kan endast Webex för statliga administratörer och kontroll tjänstemän se meddelanden och innehåll som utbyts mellan kommersiella organisationer ochWebex för offentliga organisationer. Kommersiella administratörer och kontroll tjänstemän kommer inte att kunna se meddelanden och innehåll skickas av kommersiella användare till Webex för myndigheter användare.

Du kan tillåta att användare i din organisation kommunicerar med användare i andra Webex för myndigheter och kommersiella organisationer (de som är utanför Webex för myndigheters moln) om du lägger till den specifika domänen i listan över tillåtna domäner.


Båda organisationerna måste lägga till varandras domäner för att användare ska kunna kommunicera med varandra. Om en organisation tillåter en domän, men den andra organisationen blockerar all extern kommunikation, kommer båda organisationerna inte att kunna kommunicera med varandra.

1

Från kundvyn i https://admin-usgov.webex.comgår du till Organisationsinställningar.

2

Bläddra till Extern kommunikation och växla mellan Blockera användare från att bjuda in externa kontakter till Webex-utrymmen och hindra dem från att ansluta externa Webex-utrymmen till att vara påslagna.

3

Klicka på för att bekräfta bekräftelsen och välj Klar.

4

Klicka på Hantera domäner och behörigheter i avsnittet Tillåt domäner för externa meddelanden.

5

Klicka på Lägg tillmanuellt.

6

Ange domänerna som du vill tillåta extern kommunikation för och välj Kontrollera domän för att verifiera domänerna status.

7

Klicka på Lägg till.


 

Statusen på domänen påverkar inte huruvida användare kan kommunicera med den domänen. När du har lagt till domänen i listan kan användare i din organisation börja kommunicera med användare med den domänen.

Användare i din organisation kan nu bjuda in användare med dessa domäner till utrymmen och möten.

När du aktiverar inställningen för Grupputrymmen kan användare i din organisation:

  • Lägg till personer från dessa externa organisationer i utrymmen som ägs av din organisation.

  • Skapa eller anslut till utrymmen med en person från dessa externa organisationer.

Användare i din organisation kan inte bjudas in till grupputrymmen som ägs av en annan organisation. Detta för att säkerställa att din organisation följer kraven har åtkomst till alla data som skapas av mötesdeltagare i olika utrymmen.

1

Från kundvyn i https://admin-usgov.webex.comgår du till Organisationsinställningar

2

Bläddra till Extern kommunikation och växla mellan Blockera användare från att bjuda in externa kontakter till Webex-utrymmen och hindra dem från att ansluta externa Webex-utrymmen till att vara påslagna.

3

Klicka på Hantera domäner och behörigheter i Tillåt domäner för externa meddelanden.

4

Klicka på Lägg tillmanuellt.

5

Ange domänerna som du vill tillåta extern kommunikation för och välj Kontrollera domän för att verifiera domänerna status.

6

Klicka på Lägg till.

7

Gå tillbaka till extern kommunikation i organisationsinställningarna.

8

Aktivera växlingen under Grupputrymmen för att på.