Komunikujte s používateľmi z Webex pre vládne a komerčné organizácie

S cieľom pomôcť zabezpečiť údaje vašej organizácie a zabrániť zdieľaniu údajov mimo vašej organizácie, Control Hub automaticky blokuje externú komunikáciu od iných používateľov, ktorí nie sú v rovnakej organizácii Webex for Government.

Ak však dôverujete konkrétnym organizáciám a chcete im umožniť komunikovať s vašimi používateľmi, môžete používateľom s doménami v iných organizáciách Webex for Government a komerčných (tých mimo cloudu Webex for Government) povoliť komunikovať s kýmkoľvek vo vašej organizácii ako hosťom. . Ako hostia majú títo používatelia obmedzený prístup akonáhle sú pozvaní do priestorov a na stretnutia.

Ak chcete komerčným organizáciám umožniť komunikovať s vašou organizáciou, postupujte podľa krokov v časti Umožnite externú komunikáciu s konkrétnymi organizáciami oddiele.


 

Obe organizácie si musia navzájom pridať svoje domény, aby používatelia mohli medzi sebou komunikovať. Ak jedna organizácia povolí doménu, ale druhá organizácia blokuje všetku externú komunikáciu, obe organizácie nebudú môcť navzájom komunikovať.

Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete zablokovať komunikáciu domény s vašou organizáciou po jej povolení, potom:

  • Ovplyvnené sú iba nové priestory. Existujúce priestory uchovávajú všetkých používateľov v doméne, ak sa už v týchto priestoroch nachádzajú.

  • Používatelia s doménou, ktorí opustia skupinové priestory, sa nebudú môcť znova pripojiť k skupinovým priestorom.

  • Toto nastavenie sa nevzťahuje na roboty.

Ako funguje súlad medzi Webex pre vládu a komerčnými organizáciami

Pre súlad s predpismi, správy a obsah vymieňaný medzi komerčnými organizáciami a Webex pre vládne organizácie môžu prezerať iba správcovia a pracovníci zodpovední za dodržiavanie predpisov Webexu. Komerční správcovia a pracovníci zodpovední za dodržiavanie predpisov nebudú môcť vidieť správy a obsah zaslaný komerčnými používateľmi Webexu pre vládnych používateľov.

Ak pridáte konkrétnu doménu do zoznamu povolených domén, môžete používateľom vo vašej organizácii povoliť komunikáciu s používateľmi v iných organizáciách Webex for Government a komerčných organizáciách (ktoré sú mimo cloudu Webex for Government).


 

Obe organizácie si musia navzájom pridať svoje domény, aby používatelia mohli medzi sebou komunikovať. Ak jedna organizácia povolí doménu, ale druhá organizácia blokuje všetku externú komunikáciu, obe organizácie nebudú môcť navzájom komunikovať.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin-usgov.webex.com, ísť do Nastavenia organizácie.

2

Prejdite na Externá komunikácia a prepínať Zablokujte používateľom pozývanie externých kontaktov do priestorov Webex a zabráňte im pripojiť sa k externým priestorom Webex zapnúť.

3

Kliknutím potvrďte potvrdenie a vyberte hotový.

4

Kliknite Spravujte domény a povolenia v Povoliť doménam externé odosielanie správ oddiele.

5

Kliknite Pridajte ručne.

6

Zadajte domény, pre ktoré chcete povoliť externú komunikáciu, a vyberte ich Skontrolujte doménu na overenie stavu domén.

7

Kliknite Pridať.


 

Stav domény nemá žiadny vplyv na to, či môžu používatelia komunikovať s touto doménou. Po pridaní domény do zoznamu môžu používatelia vo vašej organizácii začať komunikovať s používateľmi s touto doménou.

Používatelia vo vašej organizácii teraz môžu pozývať používateľov s týmito doménami do priestorov a na stretnutia.

Keď povolíte Skupinové priestory používatelia vo vašej organizácii môžu:

  • Pridajte ľudí z týchto externých organizácií do priestorov, ktoré vlastní vaša organizácia.

  • Vytvorte alebo pripojte priestory s jednou osobou z týchto externých organizácií.

Používateľov vo vašej organizácii nemožno pozvať do skupinových priestorov, ktoré vlastní iná organizácia. Vďaka tomu bude mať vaša organizácia prístup ku všetkým údajom vytvoreným účastníkmi naprieč priestormi, aby sa zabezpečil súlad.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin-usgov.webex.com, ísť do Nastavenia organizácie

2

Prejdite na Externá komunikácia a prepínať Zablokujte používateľom pozývanie externých kontaktov do priestorov Webex a zabráňte im pripojiť sa k externým priestorom Webex zapnúť.

3

Kliknite Spravujte domény a povolenia v Povoliť doménam externé odosielanie správ.

4

Kliknite Pridajte ručne.

5

Zadajte domény, pre ktoré chcete povoliť externú komunikáciu, a vyberte ich Skontrolujte doménu na overenie stavu domén.

6

Kliknite Pridať.

7

Vráťte sa do Externá komunikácia v Nastavenia organizácie.

8

Povoliť prepínač pod Skupinové priestory na