Spotkanie można rozpocząć w aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings na kilka sposobów. Na pulpicie aplikacji możesz wybrać , aby rozpocząć spotkanie w swoim pokoju osobistym.

Możesz także wybrać przycisk Rozpocznij u góry okna aplikacji Cisco Webex Meetings.


Przycisk Rozpocznij pojawia się do 15 minut przed zaplanowanymi spotkaniami.

Na karcie Lista spotkań możesz wybrać przycisk Rozpocznij, aby rozpocząć spotkania, które prowadzisz.

Jeśli masz już połączenie z urządzeniem wideo, po kliknięciu przycisku Rozpocznij automatycznie rozpoczniesz spotkanie na tym urządzeniu.

Pod nagłówkiem Dołącz do spotkania możesz wprowadzić identyfikator pokoju osobistego, do którego chcesz dołączyć. Po wprowadzeniu w polu tekstowym identyfikatora pokoju osobistego możesz wybrać przycisk Dołącz do spotkania.


Identyfikator pokoju osobistego prowadzącego można znaleźć w łączu do pokoju osobistego. Na przykład, jeśli łączem do pokoju osobistego jest organizationname.webex.com/meet/jparker, identyfikatorem pokoju osobistego prowadzącego jest jparker.

Gdy masz zaproszenie na spotkanie, możesz także kliknąć przycisk Dołącz u góry panelu Cisco Webex Meetings.


Przycisk dołączenia pojawia się do 15 minut przed zaplanowanym spotkaniem, w zależności od preferencji dotyczących powiadomień o spotkaniu.

Wybierz jedno ze zdjęć profilowych na liście Ostatnie używane pokoje osobiste, aby dołączyć do ostatnio używanego pokoju osobistego. Jeśli chcesz zobaczyć więcej niedawno używanych pokoi, możesz kliknąć ikonę Więcej.

Jeśli masz już połączenie z urządzeniem wideo, po kliknięciu opcji Dołącz automatycznie dołączysz do spotkania na tym urządzeniu.

Na karcie Lista spotkań możesz zobaczyć listę zaplanowanych spotkań. W lewym górnym rogu panelu możesz wybrać opcję Zaplanuj spotkanie, aby zaplanować spotkanie z poziomu witryny Webex lub programu Microsoft Outlook.


Jeśli chcesz zmienić sposób planowania spotkań w kalendarzu, możesz przejść do Preferencje > Spotkania. W sekcji integracji Kalendarza wybierz opcję Webex lub Microsoft Outlook.

W prawym górnym rogu panelu możesz wybrać opcję Pokaż kalendarz, aby wyświetlić listę spotkań na dowolny dzień kalendarza.


Jeśli chcesz korzystać z integracji z programem Microsoft Outlook, musisz ją włączyć w preferencjach. Aby ją włączyć, przejdź do Preferencje > Integracje.

Na karcie Połącz z urządzeniemmożna wyszukać zgodne urządzenia wideo do sparowania z aplikacją klasyczną Cisco Webex Meetings. Połączenie z urządzeniami lokalnymi i zarejestrowanymi w chmurze przebiega w jednakowy sposób.

Aby nawiązać połączenie, aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings prowadzi nasłuch sygnałów ultradźwiękowych z urządzeń Webex za pomocą mikrofonu w Twoim komputerze. Żadne dane audio nie są zapisywane ani wysyłane do firmy Cisco.

Kiedy aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings wykryje urządzenie wideo w pobliżu, możesz połączyć się z nim i dołączyć na nim do spotkania. Jeśli urządzenie jest zarejestrowane w chmurze, automatycznie dołączy do spotkania po kliknięciu opcji Dołącz. Jeśli masz sparowanie z urządzeniem lokalnym, odbierz połączenie z urządzenia wideo, aby dołączyć do spotkania.

Aby dołączyć do następnego spotkania za pomocą urządzenia wideo, możesz wybrać opcję Dołącz do spotkania za pomocą tego systemu wideo.

Jeśli masz sparowane urządzenie lokalne, możesz również udostępniać zawartość lokalnie.

Aby udostępniać zawartość lokalnie na urządzeniu wideo, możesz wybrać opcję Udostępnij na urządzeniu. Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie, możesz wybrać opcję Zatrzymaj udostępnianie.

W preferencjach możesz sprawdzić ustawienia konta, wybrać powiadomienia o spotkaniach, włączyć dodatki, których chcesz używać z aplikacją klasyczną Cisco Webex Meetings itd.

Aby otworzyć preferencje, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W systemie Windows wybierz ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu aplikacji Cisco Webex Meetings. Następnie z listy rozwijanej wybierz Preferencje.

 • Na komputerze Mac wybierz Cisco Webex Meetings w menu aplikacji. Następnie z listy rozwijanej wybierz Preferencje.

 1. Karty umożliwiają przemieszczanie się między preferencjami. Możesz zmienić następujące ustawienia:

  • Ogólne — wyświetlanie aplikacji po włączeniu komputera.

  • Konto — wyświetlanie nazwy użytkownika, adresu URL witryny Webex i adresu e-mail używanych w aplikacji.

  • Mój pokój osobisty — wyświetlanie w aplikacji nazwy, łącza, numeru, adresu wideo i kodu PIN prowadzącego Twojego pokoju osobistego.

  • Opcja dołączenia do spotkania — umożliwia wcześniejsze wybranie urządzenia wideo, urządzenia audio w komputerze, telefonu i kamery oraz połączenia, aby móc dołączyć do spotkania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie preferencji dołączania do spotkania w aplikacji klasycznej i aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings.

  • Numer telefonu — wyświetlanie i edytowanie istniejących numerów telefonów i usuwanie ostatnich numerów telefonów. Po kliknięciu przycisku Edytuj nastąpi przekierowanie do witryny Webex, w której możesz zaktualizować i zapisać nowe numery. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie numerami telefonów w aplikacji klasycznej i aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings.

  • Kalendarz — wybieranie ustawień kalendarza, które chcesz wyświetlać na liście spotkań.

  • Powiadomienia — włączanie powiadomień o spotkaniach i wybieranie czasu ich otrzymywania. W systemie Windows możesz włączyć przełącznik, aby otrzymywać następujące powiadomienia:

   • Dźwięki powiadomienia odtwarzane podczas spotkania po otrzymaniu wiadomości na czacie.

   • Dźwięk akcji uczestnika odtwarzany, gdy uczestnik dołącza do spotkania, opuszcza spotkanie i unosi rękę.


   Te funkcje są niedostępne na komputerach Mac.

  • Systemy wideo — włączanie automatycznego wykrywania, aby sparować się z pobliskimi urządzeniami, a także wybrać połączenie z moim systemem wideo.

 2. Po zmianie preferencji możesz wybrać opcję Zapisz lub Zastosuj

Dowiedz się, jak rozpoczynać spotkania i dołączać do nich, wyświetlać nadchodzące spotkania, łączyć się z urządzeniem i zmieniać preferencje. Zobacz infografikę, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji klasycznej Webex Meetings for Hosts.

Spotkanie można rozpocząć w aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings na kilka sposobów. Na pulpicie aplikacji możesz wybrać , aby rozpocząć spotkanie w swoim pokoju osobistym.

Aby rozpocząć zaplanowane spotkanie, wybierz przycisk Rozpocznij obok nazwy spotkania w sekcji Nadchodzące spotkania.


Przycisk Rozpocznij pojawia się do 5 minut przed zaplanowanymi spotkaniami.

Jeśli masz już połączenie z urządzeniem wideo, po kliknięciu Dołącz automatycznie rozpoczniesz spotkanie na tym urządzeniu.

W polu Dołącz do spotkania możesz wpisać numer spotkania, łącze do spotkania, adres wideo lub identyfikator pokoju osobistego prowadzącego. Następnie naciśnij Enter, aby dołączyć.


Identyfikator pokoju osobistego prowadzącego można znaleźć w łączu do pokoju osobistego. Jeśli na przykład łączem do pokoju osobistego jest example.webex.com/meet/jparker, identyfikatorem pokoju osobistego prowadzącego jest jparker.

Możesz też kliknąć przycisk Dołącz obok nazwy spotkania na liście Nadchodzące spotkania.


Przycisk dołączenia pojawia się do 15 minut przed zaplanowanym spotkaniem, w zależności od preferencji prowadzącego.

Kliknij pole Dołącz do spotkania i wybierz jedno ze zdjęć profilowych na liście Ostatnie pokoje osobiste, aby dołączyć do pokoju osobistego. Jeśli chcesz zobaczyć inne pokoje, do których niedawno dołączyłeś, możesz kliknąć ikonę Więcej.

Jeśli masz już połączenie z urządzeniem wideo, po kliknięciu Dołącz automatycznie dołączysz do spotkania na tym urządzeniu.

W sekcji Nadchodzące spotkania możesz wyświetlić listę zaplanowanych spotkań. Możesz wybrać , aby zaplanować spotkanie z witryny Webex lub programu Microsoft Outlook.


Jeśli chcesz włączyć lub zmienić sposób planowania spotkań w kalendarzu, możesz przejść do Preferencje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie preferencji.

W sekcji Nadchodzące spotkania wybierz Kalendarz obok daty, a następnie wyświetl listę spotkań dowolnego dnia.

Użyj opcji Połącz z urządzeniem, aby wyszukać zgodne urządzenia wideo do sparowania z aplikacją klasyczną Cisco Webex Meetings. Połączenie z urządzeniami lokalnymi i zarejestrowanymi w chmurze przebiega w jednakowy sposób.

Aby nawiązać połączenie, aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings prowadzi nasłuch sygnałów ultradźwiękowych z urządzeń Webex za pomocą mikrofonu w Twoim komputerze. Żadne dane audio nie są zapisywane ani wysyłane do firmy Cisco.

Kiedy aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings wykryje urządzenie wideo w pobliżu, możesz połączyć się z nim i dołączyć na nim do spotkania. Jeśli urządzenie jest sparowane, automatycznie dołączy do spotkania po kliknięciu Dołącz.

Aby dołączyć do następnego spotkania za pomocą urządzenia wideo, możesz wybrać Dołącz do spotkania za pomocą tego systemu wideo.

Jeśli masz sparowane urządzenie, możesz także udostępniać zawartość lokalnie za pomocą opcji Urządzenie Webex Share lub Urządzenie wideo.


Ta funkcja jest dostępna tylko dla witryn zarządzanych przy użyciu Cisco Webex Control Hub oraz witryn zarządzanych przy użyciu Cisco Webex Site Administration, które są połączone z Control Hub. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby dowiedzieć się, gdzie zarządzana jest Twoja witryna.

W preferencjach możesz sprawdzić ustawienia konta, wybrać powiadomienia o spotkaniach, włączyć dodatki, których chcesz używać z aplikacją klasyczną Cisco Webex Meetings itd.

Aby otworzyć preferencje, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Otwórz aplikację klasyczną Webex Meetings i zaloguj się.

 2. W systemie Windows wybierz ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu aplikacji Cisco Webex Meetings. Następnie z listy rozwijanej wybierz Preferencje.

  Na komputerze Mac wybierz Cisco Webex Meetings w menu aplikacji. Następnie z listy rozwijanej wybierz Preferencje.

 3. Dla każdej ustawionej preferencji kliknij Zapisz.

 4. Możesz zmienić następujące ustawienia:

  • Ogólne — sposób otwierania się aplikacji po włączeniu komputera.

  • Konto — wyświetlanie swojej nazwy użytkownika, adresu e-mail i adresu URL witryny Webex. Wybierz Zmień jeśli chcesz użyć innego adresu URL witryny Webex.

  • Spotkania — wybierz ustawienia kalendarza i szybkiego spotkania. Ustaw domyślne opcje spotkań natychmiastowych, które rozpoczynasz za pomocą opcji Szybkie spotkanie. W zależności od ustawień witryny możesz również zdecydować, czy spotkania natychmiastowe mają odbywać się w Twoim pokoju osobistym. Dostępne tutaj są też łącze Twojego pokoju osobistego i adres wideo. Możesz je skopiować, aby udostępnić innym osobom.


   Windows: Jeśli chcesz korzystać z integracji Webex Meetings z programem Microsoft Outlook, musisz ją włączyć w preferencjach. Aby ją włączyć, przejdź do Preferencje > Integracje.

  • Powiadomienie — wybierz z listy rozwijanej, na ile czasu przed spotkaniem chcesz otrzymać przypomnienie.

  • Urządzenia wideo — połącz komputer z urządzeniem wideo. Przesuń suwak, aby automatycznie wykryć pobliskie urządzenia.

  • Integracje — połącz aplikację klasyczną Webex Meetings z kalendarzem, Microsoft Office i przeglądarkami.