Veb motor je podrazumevano uključen.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje veb pretraživača da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima veb pretraživača.

Možete da omogućite veb motor sa lokalnog veb interfejsa uređaja. Pročitajte članak Podešavanja uređaja za više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se otvori veb interfejs uređaja, izaberite Podešavanja na kartici Podešavanje i izaberite sledeću konfiguraciju:

  • Konfiguracija > WebEngine > Režim: Izaberite On da biste omogućili veb motor.