1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na podešavanja poziva.

3

Prebacivanje na prosleđivanje poziva.

4

Izaberite opciju prosleđivanja poziva koju želite da koristite.

  • Uvek – prosleđuje sve pozive na broj koji unesete.

  • Kada ste zauzeti – prosleđuje sve pozive na broj koji unesete kada je red zauzet.

  • Kada nema odgovora– prosleđivanje svih poziva na broj koji unesete kada ste odsutni ili se ne javljate na telefon.

  • Kada nije dostižno (Business Coninuity) - prosleđivanje dolaznih poziva na lični broj telefona Ako je primarna linija Webex poziva nepristupačna.

  • Omogućite podsetnik za prstenje na Cisco IP telefonu - pušta se zvuk obaveštenja.

5

Unesite broj za prosleđivanje poziva.

6

(Opcionalno) Proverite izbor u polju za potvrdu da biste slali pozive govornoj pošti.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da podesite prosleđivanje poziva na portalu korisnika poziva.