1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar.

3

Växla mellan samtals vidarebefordran.

4

Välj det alternativ för samtals vidarebefordran som du vill använda.

  • Alltid – vidarebefordrar alla samtal till det nummer du anger.

  • Vid upptaget – vidarebefordrar alla samtal till det nummer du anger när linjen är upptagen.

  • När inget svar– vidarespola alla samtal till det nummer du anger när du är borta eller inte svarar på telefonen.

  • När det inte går att nå (företag coninuity) – vidarebefordrar inkommande samtal till ett personligt telefonnummer om Webex Calling primär linje är otillgänglig.

  • Aktivera ringpåminnelse på din Cisco IP-telefon – ett aviseringsljud spelas upp.

5

Ange nummer att vidarebefordra samtal till.

6

(Valfritt) Markera rutan för att skicka samtal till röstbrevlådan.

7

Klicka på Spara.