Zakaži događaj

Događaji (klasični) nisu podržani na Webex Meetings Virtual Desktop Software, tako da nije dostupan u VDI okruženjima.

Prijavite se na svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične). Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "Hostuj > zakaži događaj". Unesite informacije o događaju, kao što su zahtevi za registraciju, datum, audio postavke i učesnici.

Da bi se pomoglo da događaj neometa, pozovite paneliste da služe kao eksperti za predmete, odgovaraju na pitanja i upravljaju anketama.


Ako je administrator vaše lokacije onemogućio događaje (klasične), ne možete da započnete prethodno planirane događaje sa Webex lokacije. Umesto toga, započnite događaj iz aplikacije kalendara ili e-pošte događaja.

Pokretanje događaja

U zakazano vreme događaja prijavite se na svoju Webex lokaciju. Na matičnoj stranici, u okviru Predstojeći sastanci pronađitedogađaj, a zatim kliknite na dugme Start.

Pridruži se događaju

Kada ste pozvani na Webex događaj, primili ste e-poruku sa uputstvima. Kliknite na vezu da biste se pridružili događaju. U okviru Pridruži se događaju odmahunesite svoje ime i e-adresu i kliknite na dugme Pridruži se odmah.


Od vas će možda biti zatraženo da unesete lozinku događaja. Ovo možete pronaći u pozivnici za e-poštu.

Poveži se putem audio veze

Pre nego što se pridružite događaju, možete odabrati postavke koje koristite za audio zapis u događaju.

 1. Izaberite opcije audio veze u aplikaciji Webex Events.

  Slika 1.
 2. Odaberite način na koji želite da čujete zvuk u događaju:

  • Koristite zvuk računara– Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima. Ovo je podrazumevani tip audio veze.

   Možete da promenite slušalice, zvučnike i mikrofon.

  • Pozovite me na– Unesite ili izaberite broj telefona na poslu ili kod kuće koji želite da događaj pozove.

  • Pozovite– Pozovite sa telefona kada se događaj pokrene. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je nakon što se pridružite događaju.

  • Ne povezujte se sa zvukom– Nećete čuti nikakav zvuk u događaju preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sali za sastanke, ali želite da koristite računar za deljenje sadržaja u događaju.

 3. Ako želite da se pridružite događaju sa prigušenim zvukom, kliknite na dugme "Priguši ton"Isključi zvuk.

  Videćeš kad Ponovo uključi zvuk ti mikrofon bude prigušen. Kliknite na dugme "Odvezi moj mikrofonPonovo uključi zvuk " kada želite da govorite u tom događaju.


Domaćini mogu da spreče učesnike da se same odmiče, tako da ova opcija možda neće biti dostupna.

Pokretanje video zapisa

Ako ste panelista, možete da odaberete postavke koje koristite za video zapis u događaju pre nego što se pridružite događaju.

 1. Ako želite da se pridružite događaju kada je video isključen, kliknite na dugme Isključi moj videoZaustavi video prenos.

  Videćeš kad Pokreni video ti je video isključen. Kliknite na dugme Uključi moj videoPokreni video kada želite da prikažete video zapis.

 2. Video zapis koji se samostalno prikazuje podrazumevano prikazuje u prikazu u ogledalu. Možete da isključite prikaz u ogledalu ako želite da vidite sebe u video zapisu na isti način na koji vas vide i drugi učesnici događaja.

 3. Kliknite na dugme Pridruži se događaju.

Događaj (klasičan) korisnički interfejs je jednostavan. Većina opcija događaja je u centru, a učesnici i drugi paneli su na desnoj strani.

Deli sadržaj

Prezentatori mogu da dele sadržaj tokom događaja tako što će izabrati stavku DeliDeli. Možete da delite ekran, aplikaciju, datoteku ili belu tablu.

Za više informacija o deljenju sadržaja kliknite ovde.


Samo panelistima je dozvoljeno da budu prezenteri. Ako želite da učesnik deli sadržaj, neka ga domaćin učini panelistom. Da biste to uradili, na panelu "Učesnici" izaberite stavku "Prikaži sve učesnike". Izaberite učesnika i izaberite Stavku Napravi panelistu.

Snimanje događaja

Tvoji dogaрaji su vaћni. Ako ceo tim ne može da bude tamo ili ako želite da učinite snimljene događaje dostupnim, snimite događaj koji ćete kasnije deliti. Snimak uključuje audio, video i prezentacije.

Dok ste u događaju izaberite snimač Snimii izaberite stavku Snimi. Vi i vaši učesnici vidite Indikator snimanja na vrhu korisničkog interfejsa kada je snimanje u toku.


Vaša Webex lokacija je možda već podešena da automatski snima vaše događaje. Ako nije, obratite se administratoru Webex lokacije o njenom podešavanju.

Kada se događaj završi, dobićete e-poruku sa vezom za snimanje. Snimanje obično stiže ubrzo nakon događaja, ali može potrajati neko vreme, u zavisnosti od veličine snimanja, propusnog opsega lokacije i drugih faktora.