Pregled

Tokom procesa preimenacije lokacije menja se Webex sajt lokacije, a adrese sastanka i Webex sajt korisnički atributi se ažuriraju novim imenom Webex sajt sastanka.


 

Preporučujemo da promenite URL adresu Webex sajt nakon radno vreme ili tokom perioda održavanja, jer to može potrajati i do 24 sata da biste videli promenu. Za to vreme, možda nećete moći da organizujete sastanke pomoću svog naloga, a korisnici možda neće moći da se pridružuju sastancima koje ste zakazali.

Preusmerite stare Webex sajt na novu lokaciju

Kada preimenujete Webex sajt, možete da izaberete da preusmerite staru Webex sajt na novu na novu na 90 dana. Kada pokušate da pristupite Webex sajt staroj URL adresi, automatski se prosleđujete na novu. Učesnici na sastanku se takođe prosleđuju na novu URL adresu sastanka. Ako odaberete da ne preusmerate Webex sajt, stara Webex sajt će prestati da radi nakon završenja procesa preimenivanja lokacije.

Opšta ograničenja

 • Postupak preimenacije lokacije se ne može zaustaviti nakon što se pokrene.

 • Preimenovanje lokacije može potrajati do 24 sata. Broj korisnika na sastanku Webex sajt utiče na to koliko dugo traje proces preimenivanja lokacije. Što više korisnika koje imate na Webex sajt, to je duži postupak preimenacije lokacije.

 • Ako odaberete da ne preusmerite stari Webex sajt preimenovani, staro ime lokacije postaje dostupno drugim organizacijama da odmah nakon završe procesa preimenivanja lokacije.

Webex hibridnu uslugu kalendara

Hibridna usluga kalendara ne ažurira detalje o pridruživanju sastanku za prethodno zakazane sastanke. Ako ne postoji preusmeravanje ili je preusmeravanje isteklo, korisnici neće moći da započnu ili da se pridruže prethodno zakazanim sastancima.

Da bi osigurali pravilno zakazivanje novih sastanaka, korisnici aplikacije Webex ažuriraju podešavanje svoje lične sobe u aplikaciji. Administrator hibridne usluge kalendara bi trebalo da ažurira podrazumevanu Webex sajt, u zavisnosti od tipa primene:

 • Konektor kalendara za Microsoft Exchange ili Office 365 – Od organizatora konektora Expressway-C, idite na "Aplikacije > hibridne usluge > usluge kalendara > Cisco usluge konferencije" i pronađite podrazumevanu Webex sajt.

 • Usluga zasnovana na oblaku za Office 365 – U kontrolnom čvorištu idite na "Usluge ". Na kartici hibridnog kalendara sa logotipom Office 365 kliknite na " Uredi podešavanja".

 • Usluga zasnovana na oblaku za Google kalendar—U kontrolnom čvorištu idite na "Usluge ". Na kartici hibridnog kalendara sa logotipom Google kalendara kliknite na "Uredi podešavanja".

Webex Meetings

 • Ako niste preusmerili stari Webex sajt preimenovani, ne možete da pokrenete ili da se pridružite sastancima koji su kreirani preimenovani.

Control Hub

 • Tokom procesa preimenivanja lokacije možete da se prijavite na Control Hub, ali ne možete da promenite Webex sajt podešavanja.

 • Da biste izbegli prekidanje Webex, nemojte dodavanja ili menjati korisnike ili dodelite licence učesnicima Webex sajt tokom procesa preimenivanja.

 • Ako u vašoj organizaciji ima korisnika koji nisu aktivirali svoje naloge, moraćete ponovo da dodelite svoje licence nakon što se Webex sajt preimenuju tako da se njihovi korisnički atributi ažuriraju.

 • Adresa Webex sajt nije ažurirana u e-porukama za aktivaciju korisnika koje se šalju pre nego što preimenujete Webex sajt.

Video uređaji i Webex board

 • Nakon perioda preusmeravanje od 90 dana, dugme "Pridruži se" neće raditi za video uređaje ili Webex Boards koji su uključeni u sastanke kreirane pre nego što ste preimenovali Webex sajt. Organizator sastanka mora da otkaže postojeći sastanak i zakaže novi sa novim Webex sajt imenom.

 • Ako izaberete da se ne preusmerite na 90 dana, dugme "Pridruži se" na video uređajima i Webex tablama će odmah raditi.

Preimenujte svoju lokaciju


 

Ako dobijete grešku kada preimenujete Webex sajt, obratite nam se.

Jednom kada preimenujete svoju lokaciju, ona se ne može opozvati.
1

Prijavite se na Control Hub.

2

U levom oknu za navigaciju u okviru " Usluge" izaberite stavku "Sastanak".

3

Izaberite lokaciju sa liste i kliknite na "Uredi" u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na dugme Dalje.

4

Unesite novo ime za svog Webex sajt, a zatim kliknite na Dalje.

5

Izaberite "Preusmeri staru lokaciju na novu" na 90 dana ako želite da preusmerite staru lokaciju Webex sajt na preimenovana lokacija, a zatim kliknite na "Dalje".

Prikazane su vaše nove i stare URL adrese lokacije.

6

Kliknite na Preimenuj lokaciju.