Översikt

Under processen för namnbyte av webbplats ändras namnet på din Webex-webbplatsoch mötesadresser och användarattribut för Webex-webbplatsen uppdateras med det nya namnet på Webex-webbplatsen .


Vi rekommenderar att du ändrar URL:en för din Webex-webbplats efter arbetstid eller under ett underhållsfönster, då det kan ta upp till 24 timmar att se ändringen. Under den här tiden kommer du kanske inte att kunna vara värd för möten via ditt konto och användare kan eventuellt inte delta i möten som du har schemalagt.

Omdirigera din gamla Webex-webbplats till din nya webbplats

När du byter namn på din Webex-webbplatskan du välja att omdirigera den gamla Webex-adressen till den nya adressen i 90 dagar. När du försöker öppna Webex-webbplatsen från den gamla URL:en vidarebefordras du automatiskt till den nya. Mötesdel deltagarna vidarebefordras också till den nya mötes-URL:en. Om du väljer att inte omdirigera Webex-webbplatsenkommer den gamla Webex-webbplatsadressen att sluta fungera efter att processen för att byta namn på webbplatsen har slutförts.

Allmänna begränsningar

 • Du kan inte avbryta namnbytet på webbplatsen efter att det har startat.

 • Det kan ta upp till 24 timmar att byta namn på webbplatsen. Antalet användare på Webex-webbplatsen påverkar hur lång tid det tar att byta namn på webbplatsen. Ju fler användare du har på en Webex-webbplats, desto längre tid tar det att byta namn på webbplatsen.

 • Om du inte väljer att omdirigera en gammal Webex-webbplats till den nya namnet blir det gamla Webex-webbplatsnamnet tillgängligt för andra organisationer att återanvändas omedelbart efter att processen med att byta namn på webbplatsen har slutförts.

Webex Hybrid-kalendertjänst

 • Hybrid-programmet kalendertjänst inte uppgifter om mötessammanträde för tidigare schemalagda möten. Om det inte finns någon omdirigering (eller omdirigeringen har upphört) kommer användare inte att kunna starta eller delta i tidigare schemalagda möten.

  För att säkerställa korrekt schemaläggning av nya möten bör användare av Webex-appen uppdatera inställningen för sina personliga rum i appen. Hybrid-kalendertjänst bör uppdatera Webex standardkonfiguration för webbplats beroende på typ av distribution:

  • Kalenderanslutning för Microsoft Exchange eller Office 365 – Från Expressway-C-anslutningsvärden går du till Program > Hybrid-tjänster > kalendertjänst > Cisco konferenstjänsteroch letar upp standardwebbplatsen för Webex.

  • Molnbaserad tjänst för Office 365 – Från kundvyn i Control Hubgår du till Tjänster. På hybrid-kalenderkortet med Office 365-logotypen klickar du på Redigera inställningar.

  • Molnbaserad tjänst för Google Kalender – Från kundvyn i Control Hubgår du till Tjänster. På hybrid-kalenderkortet med Google Kalender-logotypen klickar du på Redigera inställningar.

Webex Meetings

 • Om du inte har omdirigerat en gammal Webex-webbplats till den nya namnet kan du inte starta eller delta i möten som skapades innan Webex-webbplatsens namn byttes till.

Control Hub

 • Under processen för att byta namn på webbplatsen kan du logga in på Control Hub, men du kan inte ändra Webex-webbplatsinställningarna.

 • För att undvika störningar i dina Webex-tjänster ska du inte lägga till eller ändra användare, eller tilldela licenser till Webex-webbplatsen under namnbytesprocessen.

 • Om det finns användare i din organisation som inte har aktiverat sina konton måste du tilldela licenserna igen efter att Webex-webbplatsen har bytt namn så att deras användarattribut uppdateras.

 • Webex-webbplatsadressen uppdateras inte i e-postmeddelanden med användaraktivering som skickas innan du byter namn på Webex-webbplatsen.

Videoenheter och Webex Board

 • Efter omdirigeringsperioden på 90 dagar fungerar inte knappen Delta för videoenheter eller Webex Boards som ingår i möten som skapades innan du döpte om Webex-webbplatsen. Mötesorganisatören måste avboka det befintliga mötet och schemalägga ett nytt med det nya Webex-webbplatsnamnet.

  Om du väljer att inte omdirigera under 90 dagar kommer knappen Delta på videoenheter och Webex boards att fungera direkt.

Byt namn på din webbplats


Om du får ett felmeddelande när du byter namn på en Webex-webbplats kontaktar du Ciscos tekniska hjälpcenter (TAC)."

När du har bytt namn på din webbplats kan den inte ångras.

1

Logga in på kontohantering.

2

Klicka på nedåtpilen bredvid ditt namn till höger och klicka sedan på Cisco Webex Control Hub.

3

I den vänstra navigeringsrutan under Tjänsterklickar du på Möte.

4

Välj din webbplats i listan, klicka på Redigera i popup-fönstret och klicka sedan på Nästa.

5

Ange det nya namnet på din Webex-webbplatsoch klicka sedan på Nästa.

6

Välj Omdirigera gammal webbplats till en ny webbplats under 90dagar om du vill omdirigera din gamla Webex-webbplats till din nya webbplats och klicka sedan på Nästa.

Dina nya och gamla webbplats-URL:er visas.

7

Klicka på Byt namn på webbplats.