Přehled

Během procesu přejmenování webu se změní název webu Webex a adresy schůzek a atributy uživatelů webu Webex se aktualizují novým názvem webu Webex.


Doporučujeme změnit adresu URL webu Webex po pracovní době nebo během časového období údržby, protože změna může trvat až 24 hodin. Během této doby nemusí být možné hostovat schůzky pomocí vašeho účtu a uživatelé se nemusí moci připojit ke schůzkám, které jste naplánovali.

Přesměrování starého webu Webex na nový web

Když přejmenujete webWebex, můžete se rozhodnout přesměrovat starou adresu webu Webex na novou po dobu 90 dnů. Když se pokusíte o přístup k webu Webex ze staré adresy URL, budete automaticky přesměrováni na novou. Účastníci schůzky jsou také přesměrováni na novou adresu URL schůzky. Pokud se rozhodnete web Webexnepřesměrovat , stará adresa webu Webex přestane po dokončení procesu přejmenování webu fungovat.

Obecná omezení

 • Proces přejmenování webu nelze po spuštění zastavit.

 • Přejmenování webu může trvat až 24 hodin. Počet uživatelů na webu Webex ovlivňuje, jak dlouho trvá proces přejmenování webu. Čím více uživatelů máte na webu Webex, tím déle trvá proces přejmenování webu.

 • Pokud se nerozhodnete přesměrovat starý web Webex na přejmenovaný, starý název webu Webex bude k dispozici pro jiné organizace k opětovnému použití ihned po dokončení procesu přejmenování webu.

Služba hybridního kalendáře Webex

 • Služba hybridního kalendáře neaktualizuje podrobnosti o připojení ke schůzce pro dříve naplánované schůzky. Pokud neexistuje žádné přesměrování (nebo vypršela platnost přesměrování), uživatelé nebudou moct zahájit dříve naplánované schůzky ani se k nim připojit.

  Aby bylo zajištěno správné plánování nových schůzek, měli by uživatelé aplikace Webex aktualizovat nastavení osobní místnosti v aplikaci. Správce služby hybridního kalendáře by měl aktualizovat výchozí konfiguraci webu Webex v závislosti na typu nasazení:

  • Konektor kalendáře pro Microsoft Exchange nebo Office 365 – Z hostitele konektoru Expressway-C přejděte na Aplikace > hybridní služby > Kalendářová služba > Konfigurace konferenčních služeb Cisco a vyhledejte výchozí web Webex.

  • Cloudová služba pro Office 365 – V zobrazení zákazníka v Centruřízení přejděte na Služby. Na kartě hybridního kalendáře s logem Office 365 klikněte na Upravit nastavení.

  • Cloudová služba pro Kalendář Google – V zobrazení zákazníka v Centru Řízenípřejděte na Služby. Na hybridní kartě kalendáře s logem Kalendáře Google klikněte na Upravit nastavení.

Webex Meetings

 • Pokud jste nepřesměrovali starý web Webex na přejmenovaný, nemůžete zahájit schůzky, které byly vytvořeny před přejmenováním webu Webex, ani se k němu připojit.

Prostředí Control Hub

 • Během procesu přejmenování webu se můžete přihlásit k Centru řízení, ale nemůžete změnit nastavení webu Webex.

 • Chcete-li se vyhnout narušení služeb Webex , nepřidávejte ani neupravujte uživatele ani nepřiřazujte licence k webu Webex během procesu přejmenování.

 • Pokud jsou ve vaší organizaci uživatelé, kteří neaktivovali své účty, budete muset po přejmenování webu Webex znovu přiřadit jejich licence, aby se aktualizovaly jejich atributy uživatele.

 • Adresa webu Webex není aktualizována v e-mailech aktivujících uživatele, které jsou odeslány před přejmenováním webu Webex.

Video zařízení a deska Webex

 • Po uplynutí 90denního období přesměrování nebude tlačítko Připojit se fungovat pro videozařízení nebo panely Webex, které jsou součástí schůzek, které byly vytvořeny před přejmenováním webu Webex. Organizátor schůzky musí zrušit stávající schůzku a naplánovat novou s novým názvem webu Webex.

  Pokud se rozhodnete nepřesměrovat po dobu 90 dnů, bude tlačítko pro připojení na video zařízeních a deskách Webex fungovat okamžitě.

Přejmenování webu


Pokud se při přejmenování webu Webex zobrazí chyba, obraťte se na Cisco Technical Assistance Center (TAC).

Jakmile web přejmenujete, nelze jej vrátit zpět.

1

Přihlaste se do správyúčtu.

2

Klikněte na šipku dolů vedle svého jména vpravo a poté klikněte na Cisco Webex Control Hub.

3

V levém navigačním podokně v části Službyklikněte na Schůzka.

4

Vyberte svůj web ze seznamu, ve vyskakovacím okně klikněte na Upravit a potom na Další.

5

Zadejte nový název webuWebex a klikněte na tlačítko Další.

6

Vyberte Přesměrovat starý web na nový web po dobu 90 dnů , pokud chcete přesměrovat starý web Webex na přejmenovaný web , a pak klikněte na Další.

Zobrazí se nové a staré adresy URL webů.

7

Klikněte na Přejmenovat web.