Som värd eller delvärd kan du låsa och låsa upp möten i personliga rum genom att välja låsknappen. När mötet är låst kan du tala med andra deltagare genom att trycka på deltagar listan och välja Låt in på din enhet.

1

När du har ett samtal i ditt personliga rum trycker du på Lås möte eller mer om knappen inte visas och väljer sedan Lås möte.

2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta deltagarna delta genom att trycka på deltagar listan. I samtals kontrollerna och välja Låt in. Knacka på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga rum.