I Cisco Webex Room-telefon finns det en samarbetsfunktion för miniutrymmen och minimötesrum. Du kan använda telefonen för att ringa samtal, dela information och samarbeta under möten. Anslut en skärm så kan du samarbeta med alla i rummet.

Enheten har två lägen – vaket och halvvaket. När enheten varit inaktiv i två minuter övergår den till halvvaket läge.

Du aktiverar enheten när du rör på LCD-skärmen eller får ett samtal eller en mötesavisering.

Telefonen har en linje som hanterar upp till 2 samtal. Här används fyra inbyggda mikrofoner med 360 graders täckning så att alla hör dig tydligt från upp till 3 meters avstånd.

Om du använder Cisco Webex Room-telefon i ett stort rum passar de två kabelanslutna mikrofonerna bäst. Dessa mikrofontillbehör utökar din täckning till 6,1 m x 10 m för upp till 22 personer. För bästa resultat placerar du mikrofonerna mellan 0,91 m och 2,1 m från telefonen.


Vi rekommenderar att du ansluter telefonen till en HDMI-skärm så att du får alla fördelarna med enheten. Använd endast de inkluderade HDMI-kablarna när du ansluter till en HDMI-skärm eller en bärbar dator. Använd inte andra kablar eller adaptrar.

Figur 1. Cisco Webex Room-telefon
Vy uppifrån av Cisco Webex-konferenstelefon med startskärm

I Cisco Webex Room-telefon finns det flera knappar och maskinvarufunktioner som ger dig tillgång till telefonens funktioner.

Använd följande bilder för att identifiera de viktiga knapp- och maskinvarufunktionerna.

Figur 2. Cisco Webex Room-telefon Vy uppifrån
Bildtexter: Nummer 1 pekar på LED-lamporna. Nummer 2 pekar på portarna för den kabelanslutna mikrofonen. Nummer 3 pekar på ljudavstängningsknappen. Nummer 4 pekar på volymknappen. Nummer 5 pekar på startskärmen.
Figur 3. Cisco Webex Room-telefon Vy bakifrån
Bildtexter: Nummer 6 pekar på datorns HDMI-port. Nummer 7 pekar på LAN-porten. Nummer 8 pekar på skärmens HDMI-port.

Följande tabell beskriver maskinvarufunktionerna i Cisco Webex Room-telefon.

Tabell 1. Cisco Webex Room-telefon Knappar och maskinvara

Maskinvarufunktioner

Syfte

1. Lysdiod

Anger samtalsstatus:

  • Grönt fast sken – aktivt samtal

  • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

  • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

  • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

2. Port för mikrofon

Den kabelanslutna mikrofonen ansluts via porten.

3. Ljud av

En mikrofon med ett snedstreck genom

Aktiverar och inaktiverar mikrofonen. När mikrofonljudet är av lyser LED-lampan röd.

Om du stänger av ljudet i telefonen är den kabelanslutna mikrofonen också avstängd.

4. Volym

volymikon med en minussymbol på vänster sida och ett plustecken på höger sida

Justerar högtalartelefonens volym och tystar ett inkommande samtal.

5. Startskärm

Visar Samtal med grön ikon, Dela med blå ikon, Möten med orange ikon och Anslut till Webex med blå ikoner. Du ser bara de konfigurerade funktionerna.

6. HDMI-in-port

Ansluter telefonen till datorn.

7. LAN-port

Ansluter din telefon till ett nätverk.

8. HDMI-ut-port

Ansluter telefonen till den externa HDMI-skärmen.

Cisco Webex Room-telefon-startskärmen får du enkelt tillgång till dina funktioner.

Funktionernas tillgänglighet beror på hur telefonen ansluts till nätverket. Om du inte ser någon ikon på startskärmen är funktionen inte tillgänglig för dig.

Följande siffror identifierar ikonerna på startskärmen.

Figur 4. Cisco Webex Room-telefon Startskärm
Bildtexter: Nummer 1 pekar på delningsikonen. Nummer 2 pekar på mötesikonen. Nummer 3 pekar på det övre vänstra hörnet på telefonskärmen. Nummer 4 pekar på samtalsikonen. Nummer 5 pekar på ikonen för att ansluta till Webex.

Följande tabell beskriver funktionerna på startskärmen.

Tabell 2. Cisco Webex Room-telefon Ikoner på startskärmen

Symbol

Syfte

1. Delamed blå ikon

Tryck på Dela om du vill dela information på en HDMI-skärm. Välj ett av följande alternativ:

  • Dela genom din Webex-app – dela innehåll från din Cisco Webex-app till din skärm.

  • Gästdelning – dela information utan en Webex-app eller ett Webex-konto.

  • Kabeldelning – dela information med en HDMI-kabel.

2. Möten med orange ikon

Tryck på Möten för att visa en lista över schemalagda Webex-möten eller för att ansluta till ett möte från din kalender.

3. Övre vänstra hörnet på telefonskärmen

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen för att justera skärmens ljusstyrka eller öppna telefoninställningsmenyn.

Din telefonstatus visas också här. En röd punkt ikon med röd punktvisar att telefonen inte fungerar och att en administratör behöver åtgärda problemet.

4. Samtalgrön samtalsikon

Tryck på Samtal för att ringa ett samtal, visa en lista över de senaste samtalen.

5. Anslut till Webex blå Webex Meetings-ikon

Tryck på Anslut till Webex för att ansluta till ett Webex-möte.

Telefonen uppgraderar till ny inbyggd programvara när nya funktioner blir tillgängliga. Den här uppgraderingen inträffar när telefonen är inaktiv så att den inte avbryter ett samtal.

När det är dags för din telefon att uppgraderas ser du ett uppgraderingsmeddelande på telefonen och en 30-sekunderstimer startas. Om du inte gör någonting fortsätter uppgraderingen. Men om du är upptagen kan du senarelägga uppgraderingen 6 timmar.

Du kan inte skjuta upp viktiga uppgraderingar.

Tryck på Senarelägg för att senarelägga uppgraderingen.

Telefonen har stöd för valfria kit med två kabelanslutna mikrofoner. Du kan placera mikrofonerna upp till 2,13 m från telefonen. För bästa resultat placerar du mikrofonerna mellan 0,91 m och 2,1 m från telefonen.

1

Sätt i mikrofonkabeln i porten på telefonens sida.

2

Förläng mikrofonkabeln till önskat läge.

I följande figur visas installation av en kabelansluten förlängningsmikrofon.
Figur 5. Installera kabelanslutna förlängningsmikrofoner
Installera kabelanslutna förlängningsmikrofoner

För att få ut mesta möjliga av Cisco Webex Room-telefon bör du använda den med Cisco Webex Teams- eller Meetings-appen. När du har anslutit kan du samarbeta med dina medarbetare genom att dela idéer och ha möten.

Mer information finns i ”Webex Teams-appen ansluter automatiskt till Room- and Desk Devices-enheter” (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) eller ”Använd Cisco Webex Meetings Desktop-appen” (https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).