Du kan använda Webex-appen för att automatiskt ansluta till ett Cisco Webex-rum eller en skrivbordsenhetoch en CiscoWebex Board.

1

Gå till din profilbild och klicka på Inställningar > Enheter.

2

Markera Använd ultraljud och Anslut automatiskt till närmasteenhet:

Du ansluter automatiskt till närmaste enhet i rummet.

Du kan använda Webex-appen för att automatiskt ansluta till ett Cisco Webex-rum eller en skrivbordsenhetoch en CiscoWebex Board.

1

Gå till din profilbild och klicka på Inställningar >Enheter

2

Markera Använd ultraljud och Anslut automatiskt till närmasteenhet.

Du ansluter automatiskt till närmaste enhet i rummet.