Fel: ”Microsoft Visual C++ Runtime Library-körningsfel” vid anslutning till ett möte

PROBLEM
Användare stöter på "Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error" när de försöker starta eller delta i ett möte.

UPPLÖSNING
Uppdatera det visuella C++ Runtime Library

  1. Hämta och installera runtime library för Visual C++ 6.0 från följande externa länk: http://support.microsoft.com/kb/2019667.
 Om du inte har privilegier att installera programvara kontaktar du din IT-avdelning för att få hjälp.
  1.  Starta om datorn efter installationen och försök att delta i Webex-mötet igen.
 Om felet fortsätter kan du gå vidare till nästa lösning.

Installera de senaste uppdateringarna för fönstrets
  1. Se till att ditt Windows operativsystem är uppdaterat med de senaste korrigeringarna och uppdateringarna.
  2. Starta om datorn efter att uppdateringar har tillämpats.
  3. Försök att delta i mötet igen.
Mer information och möjliga lösningar finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base på [http://support.microsoft.com/kb/822521]. Om problemet kvarstår efter dessa steg kan det bli nödvändigt med ytterligare utredning för att isolera orsaken och finna en lämplig lösning.

ORSAK 
 Du  kan få följande fel när du startar eller deltar i ett möte om Microsoft Visual C++-körtidsbiblioteken saknas eller är skadade:

Var den här artikeln användbar?