Vidarebefordra dina samtal till chefsassistenten

Du kan vidarebefordra dina samtal till en annan destination genom att ange telefonnumret i portalen.

Innan du börjar

  • Tjänsten Executive Assistant måste först aktiveras av administratören.

  • Chefen måste tilldela dig till sin assistentpool.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till avsnittet Executive Assistant och aktivera växlingen.

3

Ange det telefonnummer som samtalen ska vidarekopplas till i fältet Ange telefonnummer och markera kryssrutan Vidarekoppla filtrerade samtal.

4

Klicka på Spara.

Välja in eller ut av tjänsten Executive Assistant

Du kan antingen välja in när chefen behöver din hjälp eller välja bort när du inte behövs.

Innan du börjar

  • Tjänsten Executive Assistant måste aktiveras av administratören.

  • Chefen måste tilldela dig till sin assistentpool.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till avsnittet Executive Assistant och aktivera växlingen.

3

Om du vill delta i en tjänst för chefsassistent markerar du kryssrutan Opt-in för chefen i tabellen.

Om du vill välja bort tjänsten Executive Assistant avmarkerar du kryssrutan Opt-in.

4

Klicka på Spara.


 

Du kan välja in eller ut tjänsten Executive Assistant genom att ange respektive funktionsåtkomstkoder (FAC) med telefonens knappsats.

  • Opt-in (chefsassistent) – #65

  • Opt-out (chefsassistent) – #66