Innan du börjar

  • Tjänsten för verkställande assistent måste aktiveras av administratören i Control Hub.

  • Du måste tilldelas en verkställande pool via samtalsanvändarportalen.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar > ytterligare funktioner.

3

Bläddra till Verkställandeassistent.

4

Om du vill välja en chefstjänst markerar du rutan bredvid verkställande i tabellen Verkställande.

5

Klicka på Spara.


 

Du kan välja om du vill ha en tjänst för verkställande assistent genom att ange respektive funktionsåtkomstkod (PROMO) med telefonens knappsats.

  • Opt-in (chefsassistent) – #65

  • Opt-out (chefsassistent) – #66