Du kan vidarebefordra dina samtal till en annan destination genom att ange telefonnumret i portalen.

Innan du börjar

 • Tjänsten Executive Assistant måste först aktiveras av administratören.

 • Chefen måste tilldela dig till sin assistentpool.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar > Ytterligare funktioner.

3

Gå till avsnittet Executive Assistant och aktivera växlingen.

4

Ange det telefonnummer som samtalen ska vidarekopplas till i fältet Ange telefonnummer och markera kryssrutan Vidarekoppla filtrerade samtal.

5

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du konfigurerar samtalskoppling för dina chefsassistentsamtal i samtalsanvändarportalen.
Du kan antingen välja in när chefen behöver din hjälp eller välja bort när du inte behövs.

Innan du börjar

 • Tjänsten Executive Assistant måste aktiveras av administratören.

 • Chefen måste tilldela dig till sin assistentpool.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar > Ytterligare funktioner.

3

Gå till avsnittet Executive Assistant och aktivera växlingen.

4

Om du vill välja en tjänst för chefsassistent markerar du rutan bredvid chefen i Executive tabellen.

5

Klicka på Spara.


 

Du kan välja in eller ut tjänsten Executive Assistant genom att ange respektive funktionsåtkomstkoder (FAC) med telefonens knappsats.

 • Opt-in (chefsassistent) – #65

 • Opt-out (chefsassistent) – #66

Du kan vidarebefordra dina samtal till en annan destination genom att ange telefonnumret i portalen.

Innan du börjar

 • Tjänsten Executive Assistant måste först aktiveras av administratören.

 • Chefen måste tilldela dig till sin assistentpool.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till avsnittet Executive Assistant och aktivera växlingen.

3

Ange det telefonnummer som samtalen ska vidarekopplas till i fältet Ange telefonnummer och markera kryssrutan Vidarekoppla filtrerade samtal.

4

Klicka på Spara.

Du kan antingen välja in när chefen behöver din hjälp eller välja bort när du inte behövs.

Innan du börjar

 • Tjänsten Executive Assistant måste aktiveras av administratören.

 • Chefen måste tilldela dig till sin assistentpool.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till avsnittet Executive Assistant och aktivera växlingen.

3

Om du vill delta i en tjänst för chefsassistent markerar du kryssrutan Opt-in för chefen i tabellen.

Om du vill välja bort tjänsten Executive Assistant avmarkerar du kryssrutan Opt-in.

4

Klicka på Spara.


 

Du kan välja in eller ut tjänsten Executive Assistant genom att ange respektive funktionsåtkomstkoder (FAC) med telefonens knappsats.

 • Opt-in (chefsassistent) – #65

 • Opt-out (chefsassistent) – #66