Aktivera tjänster för verkställande eller chefsassistent

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill aktivera Executive eller Executive Assistant för.

2

Välj Samtal, gå till Mellan användarbehörigheteroch aktivera verkställande behörigheter.

3

Välj om du vill aktivera användaren för tjänsterna Executive eller Executive Assistant.


 

Executive- och Executive Assistant-användare måste ha telefonnummer, inte bara anknytningar, tilldelade till dem.


 

Användare kan uppdatera inställningarna för Executive och Executive Assistant i samtalsanvändarportalen. Gå till och välj Webex Calling för att komma till samtalsanvändarportalen.https://settings.webex.com I den här artikeln finns det information om hur du uppdaterar inställningarna för tjänsterna Executive och Executive Assistant i samtalsanvändarportalen.


 

Du kan konfigurera antalet assistenter. Assistenter kan konfigureras för ett antal chefer. Oavsett antalet assistenter kan du bara ringa ett antal samtidiga samtal åt en chef, när som helst.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du aktiverar tjänster för verkställande eller verkställande assistenter för en användare i Control Hub.

Inställningsalternativ för delad linje

Delad linjevisning kan användas tillsammans med Executive-tjänsten när användarna är på samma plats. Du kan konfigurera delad linjevisning med Executive-tjänsten för enklare användning av funktionen. För mer information om hur man konfigurerar utseendet på delad linje, se Lägg till och ändra ordning på linjer för en MPP-telefon.