Översikt

När du behöver tid att fokusera och inte vill att några meddelanden om inkommande samtal ska störa dig behöver du inte aktivera Stör ej (Stör ej) på var och en av dina Webex Calling-registrerade klienter. När du aktiverar Stör ej i Webex-appen synkroniseras statusen automatiskt till skrivbordstelefonen. På samma sätt synkroniseras statusen automatiskt med din Webex-app när du aktiverar den på skrivbordstelefonen.

När du ställer in Stör ej-status på Webex Calling-registrerade klienter får du ingen avisering om det inkommande samtalet. Stör ej-status på skrivbordstelefonen är implicit påslagen när du är närvarande i ett Webex-möte. När du konfigurerar inställningen Vidarebefordra upptaget går samtalen direkt till röstbrevlådan. Om röstbrevlådan inte har konfigurerats hör uppringaren en upptagen signal.


 

Om du inaktiverar Stör synkronisering påverkas iOS-enheterna och samtalen ringer på enheten även när Stör ej har ställts in.

För att aktivera stör ej på Webex-appen och multiplattformstelefonen (MPP), se: Webex-appen| Låt andra veta att du är upptagen

Synkronisering av Stör ej-status (Control Ej stör ej) på organisationsnivå i Control Hub

När användaren aktiverar Stör ej på skrivbordstelefonen och det synkroniseras med Webex-appen inaktiverar den både samtal- och meddelandeaviseringar. Om vissa användare inte vill att meddelandeaviseringar ska inaktiveras kan administratören inaktivera synkronisering av stör ej.

Så här inaktiverar du synkronisering av Stör ej:

1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.com

2

Gå till Tjänster > Samtal > Klientinställningar.

3

I avsnittet Stör ej-statussynkronisering växlar du om du vill inaktivera Tillåt att Stör ej synkroniseras.