Översikt

När du behöver tid att fokusera och inte vill att några inkommande samtalsaviseringar ska störa dig behöver du inte aktivera Störej för var och en av dina Webex Calling klienter separat. När du aktiverar den i Webex-appen synkroniseras statusen automatiskt med din skrivbordstelefon. På samma sätt, när du aktiverar det på skrivbordstelefon webbplats, synkroniseras tillståndet automatiskt med dina Webex-appar.

När du anger DND-status Webex Calling registrerade klienter får du ingen avisering om det inkommande samtalet. Samtalen går direkt till röstbrevlådan om inställningen vidarebefordra upptaget är konfigurerad. Inringaren hör en upptagetsignal om röstbrevlådan inte är konfigurerad.

För att aktivera DND på Webex-appen och flerplattformstelefon (MPP), se: Låt andra veta | att du är upptagen med Webex-appen

Stör ej-status (Control Do Not Disturb, DND) synkroniseras på organisationsnivå i Control Hub

När användaren aktiverar DND på skrivbordstelefon och den är synkroniserad med Webex-appen inaktiveras både samtals- och meddelandeaviseringar. Om vissa användare inte vill att meddelandeaviseringar ska inaktiveras kan administratören inaktivera DND-synkronisering.

Så här inaktiverar du DND-synkronisering:

1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.com

2

Gå till Tjänster för > samtal > klientinställningar.

3

I avsnittet Stör ej (Do Not Disturb, DND) StatusSynkronisering växlar du för att inaktivera Tillåt att DND synkroniseras.