Przegląd

Jeśli potrzebujesz czasu na skupienie się i nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia o połączeniach przychodzących, teraz nie musisz włączać opcji Nie przeszkadzać (DND) przy każdym z zarejestrowanych połączeń Webex klientów osobno. Po włączeniu w aplikacji Webex stan jest automatycznie synchronizowany z telefonem stacjonarnym. Podobnie po włączeniu go na telefonie stacjonarnym stan jest automatycznie synchronizowany z aplikacjami Webex.

Gdy ustawisz status DND dla zarejestrowanych klientów Webex Calling, nie otrzymasz powiadomienia o połączeniu przychodzącym. Połączenia są kierowane bezpośrednio do poczty głosowej, jeśli skonfigurowano ustawienie Przekierowywanie połączeń zajęte. Dzwoniący słyszy sygnał zajętości, jeśli poczta głosowa nie jest skonfigurowana.

Aby włączyć funkcję DND w aplikacji Webex i telefonie wieloplatformowym (MPP), zobacz: Aplikacja Webex | Poinformuj innych, że jesteś zajęty

Kontroluj synchronizację stanu Nie przeszkadzać (DND) na poziomie organizacji w Control Hub

Gdy użytkownik włączy funkcję DND na telefonie stacjonarnym i zostanie zsynchronizowana z aplikacją Webex, wyłącza zarówno powiadomienia o połączeniach, jak i wiadomościach. Jeśli niektórzy użytkownicy nie chcą, aby powiadomienia o wiadomościach były wyłączone, administrator może wyłączyć synchronizację DND.

Aby wyłączyć synchronizację DND:

1

Zaloguj się do centrum sterowania https://admin.webex.com

2

Przejdź do Usługi > Połączenia > Ustawienia klienta.

3

W sekcji Synchronizacja stanu Nie przeszkadzać (DND) przełącz, aby wyłączyć opcję Zezwalaj na synchronizację funkcji DND.