Oversikt

Når du trenger tid til å fokusere og ikke vil at varsler om innkommende anrop skal forstyrre deg, trenger du nå ikke å aktivere Ikke forstyrr (DND) på alle dine registrerte Webex-anrop klienter separat. Når du aktiverer den på Webex-appen, synkroniseres tilstanden automatisk til bordtelefonen din. På samme måte, når du aktiverer det på bordtelefonen, synkroniseres tilstanden automatisk med Webex-appene dine.

Når du angir DND-status på Webex Calling-registrerte klienter, får du ikke et varsel om det innkommende anropet. Anropene går direkte til talepost hvis viderekobling opptatt-innstillingen er konfigurert. Den som ringer hører et opptattsignal hvis taleposten ikke er konfigurert.

For å aktivere DND på Webex App og Multiplatform Phone (MPP), se: Webex-appen | Fortell folk at du er opptatt

Kontroller Ikke forstyrr (DND)-statussynkronisering på organisasjonsnivå i Control Hub

Når brukeren aktiverer DND på bordtelefonen og den er synkronisert med Webex-appen, deaktiverer den både anrops- og meldingsvarsler. Hvis noen brukere ikke vil at meldingsvarsler skal deaktiveres, kan administratoren deaktivere DND-synkronisering.

For å deaktivere DND-synkronisering:

1

Logg på kontrollhuben https://admin.webex.com

2

Gå til Tjenester > Ring > Klientinnstillinger.

3

I delen Ikke forstyrr (DND) Status Sync, veksle for å deaktivere Tillat DND å bli synkronisert.