Om du vill lägga till ett chatt-gränssnitt på din webbplats kan du hämta koden för Care-mallen och bädda in koden på webbplatsen.

Innan du börjar

Konfigurera en Ta hand om mall för din organisation. Mer information om hur du skapar en mall finns i Design Cisco Spark Care funktioner.

1

I Cisco Webex Control Hub väljer du Tjänster, Kundtjänst och sedan Funktioner.

Sidan Funktioner visar alla tillgängliga mallar för Kundtjänst.
2

Klicka på Hämta inbäddningskod på den valda mallen för Kundtjänst.

Inbäddningskoden hämtas som Chat_Code_Snippet.txt.

 

Som standard fungerar kundtjänstmallar på alla domäner. Om du vill begränsa åtkomsten till kundtjänstmallar lägger du till och bekräftar domäner för din organisation. Mer information finns under Domänverifiering för kunder.

3

Bädda in din mallkod i antingen <head> <body> HTML-taggen på webb sidans källfil.

På webbplatsen visas gränssnittet för kundförfrågningar.