Du kan aktivera följande konfigurationer via enhetens lokala webbgränssnitt. I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När enhetens webbgränssnitt öppnas väljer du Inställningar under fliken Inställningar och sedan konfigurationen

  • Konfiguration > WebEngine > läge : Välj för att aktivera webbmotorn.

  • Configuration > WebEngine > Features > LocalWebAppManagement : Välj tillåtet om du vill att användaren ska lägga till, redigera och ta bort webbappar från inställningsmenyn på enheten. När detta är inställt på NotAllowed är listan över webbappar tillgänglig i inställningsmenyn, men det går inte att lägga till, redigera eller ta bort dem. När inställningen är Av finns webbapparna inte i enhetens inställningsmeny.


Webbappar som har konfigurerats i Control Hub eller i gränssnittets redigeringstillägg visas i listan med webbappar under Externt hanterade webbappar, men det går inte att redigera eller ta bort dem från enheten.