Du kan aktivera följande konfigurationer från enhetens lokala webbgränssnitt . Läs Enhetskonfigurationer artikeln för mer information om hur du kommer åt den.

När enhetens webbgränssnitt är öppet väljer du Inställningar under Konfiguration fliken och välj konfiguration

  • Konfiguration > WebEngine > Läge : Välj för att aktivera webbmotorn.

  • Konfiguration > WebEngine > Funktioner > LocalWebAppManagement : Välj tillåtet om du vill att användaren ska lägga till, redigera och ta bort webbappar från inställningsmenyn på enheten. När inställt på EjTillåtet listan över webbappar är tillgänglig i inställningsmenyn, men det går inte att lägga till, redigera eller ta bort dem. När inställt på Av , är webbapparna inte i enhetens inställningsmeny.


De webbappar som har konfigurerats i Control Hub eller i redigeraren för UI-tillägg visas i listan över webbappar under Externt hanterade webbappar, men det går inte att redigera eller ta bort dem från enheten.