Alla Webex Calling-användare har tillgång till Dubber Go – kostnadsfri prenumeration. Med Dubber Go får användare smidiga samtalsinspelningar. Det finns betalprenumerationer som erbjuder fler alternativ, t.ex. samtalsinspelning för regelefterlevnad, obegränsad lagring, AI-analys och administratörsåtkomst.

  • Dubber Go är tillgängligt för alla användare och ger obegränsad tillgång till inspelningar. Varje inspelning lagras i 30 dagar. Endast användare har åtkomst till och kan hantera inspelningar från Dubber-portalen.

  • För standard- och AI-licenser krävs ett avtal med Dubber. Med betallicenserna har du tillgång till obegränsade inspelningar och obegränsad lagring. Dessutom kan administratören komma åt inspelningar. Dubber-samtalsinspelningslicenser är tillgängliga via Cisco Commerce Workspace (CCW) (Solutions Plus).

Innan du börjar

Kontakta Dubber-supporten för att etablera ditt konto och konfigurera sedan ditt konto i Dubber. Mer information om Dubber finns hos Sales Connect.

1

Gå till partnervyn i https://admin.webex.com och sedan till Kunder och välj en kund.

2

Bläddra till Samtal och se sedan till att Samtalsinspelning är satt till på.

Samtalsinspelning är satt till PÅ som standard för dina kunder. I händelse av att kunden inte vill att samtalsinspelning ska vara synlig i kontrollhubben kan den här funktionen ställas in på efter att alla användare har inaktiverats för att använda funktionen för samtalsinspelning.
3

(Valfritt) Välj Visa kund och följ sedan stegen som beskrivs här.