Alla Webex Calling-användare har tillgång till Dubber Go – kostnadsfri prenumeration. Med Dubber Go får användare smidiga samtalsinspelningar. Det finns betalprenumerationer som erbjuder fler alternativ, t.ex. samtalsinspelning för regelefterlevnad, obegränsad lagring, AI-analys och administratörsåtkomst.

  • Dubber Go är tillgängligt för alla användare och ger obegränsad tillgång till inspelningar. Varje inspelning lagras i 30 dagar. Endast användare har åtkomst till och kan hantera inspelningar från Dubber-portalen.

  • För standard- och AI-licenser krävs ett avtal med Dubber. Med betallicenserna har du tillgång till obegränsade inspelningar och obegränsad lagring. Dessutom kan administratören komma åt inspelningar. Dubber-samtalsinspelningslicenser är tillgängliga via Cisco Commerce Workspace (CCW) (Solutions Plus).

Innan du börjar

Kontakta Dubber-supporten för att etablera ditt konto och konfigurera sedan ditt konto i Dubber. Mer information om Dubber finns hos Sales Connect.

1

Gå till partnervyn i https://admin.webex.com och sedan till Kunder och välj en kund.

2

Bläddra till Samtal och se sedan till att Samtalsinspelning är satt till på.


 

När du aktiverar samtalsinspelning för den första användaren i organisationen måste kunden eller partneradministratören godkänna Dubber-servicevillkoren å kundens vägnar. När du accepterar villkoren skapas Dubber-kontot för din Webex Calling organisation.

Dubber validerar administratörens e-postadress och förhindrar att samma e-postadress används för olika Dubber-konton. Om en partneradministratör aktiverar samtalsinspelning för sina kunder tillåts inte samma administratörsanvändare på flera kundkonton.

Samtalsinspelning är satt till PÅ som standard för dina kunder. Om kunden inte vill att samtalsinspelning ska visas i kontrollhubben ska den här funktionen inaktiveras när alla användare har inaktiverats för att använda funktionen för samtalsinspelning.
3

(Valfritt) Välj Visa kund och följ sedan stegen som beskrivs här.