Se till att följande krav uppfylls:

 • Din partner har aktiverat denna tjänst för din organisation som standard är denna tjänst inställd på vilket du kan konfigurera den för vissa användare.

 • Användare tilldelas Professional eller Basic Webex Calling-användarlicenser.

 • Kontakta din juridiska avdelning angående regler för inspelning av samtal.

Dubber-konto skapas när du har accepterat villkoren från Dubber Go.

Alla Webex Calling-användare har tillgång till Dubber Go – kostnadsfri prenumeration.Med Dubber Go får användare smidiga samtalsinspelningar.Det finns betalprenumerationer som erbjuder fler alternativ, t.ex. samtalsinspelning för regelefterlevnad, obegränsad lagring, AI-analys och administratörsåtkomst.

 • Dubber Go är tillgängligt för alla företagsanvändare och ger obegränsad tillgång till inspelningar.Varje inspelning lagras i 30 dagar.Endast användare har åtkomst till och kan hantera inspelningar från Dubber-portalen.


  Denna funktion är inte tillgänglig för användare som har köpt tjänsten på webex.com.

 • För standard- och AI-licenser krävs ett avtal med Dubber.Med betallicenserna har du tillgång till obegränsade inspelningar och obegränsad lagring. Dessutom kan administratören komma åt inspelningar.Gå till först till https://www.dubber.net/contact-us/ för detaljerad produkt- och prisinformation om Dubber Call Recording och skapa sedan ett konto.

Du kan när som helst migrera användare från en gratis till en betald prenumeration eller från en betald prenumeration till en gratisprenumeration.För att göra det identifierar du antalet användare som du måste migrera och kontakta din partner.


När du migrerar från en gratis till en betald prenumeration stoppas den automatiska borttagningen och obegränsad lagring påbörjas.När du migrerar från en betald prenumeration till en gratisprenumeration avslutas obegränsad lagring och inspelningar raderas efter 30 dagar.


ICE (mediaoptimering) och samtalsinspelning är båda funktioner som introducerar en liten ljudfördröjning i början av samtalet och när de används tillsammans är ljudfördröjningen något längre och mer märkbar för kunderna.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer sedan en användare.

2

Välj Samtal, bläddra till Användarsamtalsupplevelseoch aktivera sedan samtalsinspelning .

Kom ihåg att om du senare stänger av funktionen Samtalsinspelning rensas användarens inställningar för samtalsinspelningar, men alla samtal som spelades in innan den här ändringen bibehålls fortfarande på Dubber-plattformen.

3

När du aktiverar samtalsinspelning för den första användaren i organisationen måste kunden eller partneradministratören godkänna Dubber-servicevillkoren å kundens vägnar.När du accepterar villkoren skapas Dubber-kontot för din Webex Calling organisation.

Administratören som har aktiverat användaren för samtalsinspelning läggs också till i Dubber-kontot som administratör.Denna administratör kan använda Dubber-portalen för att lägga till andra administratörer eller omtilldela Dubber-licenser.


 

Dubber validerar administratörens e-postadress och förhindrar att samma e-postadress används för olika Dubber-konton.Om en partneradministratör aktiverar samtalsinspelning för sina kunder tillåts inte samma administratörsanvändare på flera kundkonton.

Det här är en en gång-aktivitet.När avtalet godkänns delar Webex Calling kundens namn, användarens plats tidszon, förnamn, efternamn och e-post-ID med Dubber.

4

Efter aktivering av samtalsinspelning kan du kontakta Dubber-supporten med informationen under avsnittet Visa information om samtalsinspelningsplattform om användaren fortfarande har problem med inspelningssamtal.

Det finns på sidan Användare genom att gå till Samtal > Användarsamtalsupplevelse > samtalsinspelning > Visa information om samtalsinspelningsplattform.

5

Du kan konfigurera vilken som helst av följande inställningar:

 • På begäran– Välj det här alternativet om du vill ge användare kontroll över när de kan starta och avsluta inspelningar.Du kan också välja avisering om paus och återuppta, om tillämpligt.
 • Alltid– Välj detta alternativ om du vill att alla inkommande och utgående samtal ska spelas in.
 • Alltid med paus/återuppta– Välj detta alternativ om du vill ge användare kontroll över när de kan pausa och återuppta inspelningar.
 • Aldrig– Det här alternativet är som standard markerat.
 • Spela upp meddelandet om start/stopp för inspelning – Välj det här alternativet om du vill att ett standardmeddelande ska spelas upp i början av alla inkommande och utgående samtal som meddelar alla parter om att samtalet spelas in.Ett meddelande kan vara obligatoriskt för att uppfylla de juridiska kraven i ditt område.

   

  Det här meddelandet ingår inte i inspelningen av samtalet.


   

  När ett meddelande spelas upp under start, stopp, pausa eller återuppta åtgärder Webex Calling information till Dubber om att ett meddelande har spelats upp.

 • Spela in röstbrevlåda– Välj det här alternativet om du även vill läsa meddelanden som skickats och tagits emot i röstbrevlådan.Om det är ont om lagringsutrymme är det bra om du inte väljer det här alternativet.
 • Avisering om paus ochåteruppta – Välj det här alternativet om du vill ta emot pausa och återuppta aviseringar.Du kan välja ett pipalternativ eller ett meddelandealternativ som spelar upp följande:
  • Paus– spelar upp ett meddelande som anger att den har pausats.

  • Återuppta– Spelar upp ett meddelande som anger att den har återupptagits.

 • Upprepa ton var– Som standard spelas en ton upp var 20:e sekund som påminner alla parter om att samtalet spelas in.Du kan ändra detta till värdet 10–90 sekunder.
 • Visa information om samtalsinspelningsplattform– Visar följande information relaterad till samtalet
  • Tjänsteleverantör

  • Extern grupp

  • Extern identifierare

6

Klicka på Spara.

Användarna ser en ikon på sin plattform för flera telefoner och Webex-appen visar att ett samtal spelas in.Användare kan välja att pausa inspelningen om du aktiverar den inställningen för dem.

När ett samtal spelas in skickas dubbla strömmar till Dubber.När ett meddelande spelas upp under start, stopp, pausa eller återuppta drift skickar Webex Calling information till Dubber om att ett meddelande har spelats upp.

Nästa steg

Om ett problem uppstår för användare klickar du på fliken Personer på Dubber-instrumentpanelen och väljer lämplig extern identifierare (som anges ovan i Control Hub) och väljer dub.points.Kontrollera att följande information är korrekt:

 • Produkt– Välj produkt.

 • Extern typ– Ange BroadWorks.

 • Tjänsteleverantör– Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

 • Extern grupp– Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

 • Extern identifierare– Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

Klicka sedan på Spara ändringar.

Kontakta Dubber-supporten om du behöver ytterligare hjälp.