Dubber-konto skapas automatiskt för användare.

Alla Webex Calling-användare har tillgång till Dubber Go – kostnadsfri prenumeration. Med Dubber Go får användare smidiga samtalsinspelningar. Det finns betalprenumerationer som erbjuder fler alternativ, t.ex. samtalsinspelning för regelefterlevnad, obegränsad lagring, AI-analys och administratörsåtkomst.

 • Dubber Go är tillgängligt för alla företagsanvändare och ger obegränsad tillgång till inspelningar. Varje inspelning lagras i 30 dagar. Endast användare har åtkomst till och kan hantera inspelningar från Dubber-portalen.


  Denna funktion är inte tillgänglig för användare som har köpt tjänsten på webex.com

 • För standard- och AI-licenser krävs ett avtal med Dubber. Med betallicenserna har du tillgång till obegränsade inspelningar och obegränsad lagring. Dessutom kan administratören komma åt inspelningar. Gå till först till https://www.dubber.net/contact-us/ för detaljerad produkt- och prisinformation om Dubber Call Recording och skapa sedan ett konto.

Du kan när som helst migrera användare från en gratis till en betald prenumeration eller från en betald prenumeration till en gratisprenumeration. För att göra det identifierar du antalet användare som du behöver migrera och kontaktar din partner.


När du migrerar från en gratis till en betald prenumeration stoppas den automatiska borttagningen och obegränsad lagring påbörjas. När du migrerar från en betald prenumeration till en gratisprenumeration avslutas obegränsad lagring och inspelningar raderas efter 30 dagar.


ICE (mediaoptimering) och samtalsinspelning är båda funktioner som introducerar en liten ljudfördröjning i början av samtalet och när de används tillsammans är ljudfördröjningen något längre och mer märkbar för kunderna.

Innan du börjar

Se till att följande krav uppfylls:

 • Din partner har aktiverat denna tjänst för din organisation som standard är denna tjänst inställd på vilket du kan konfigurera den för vissa användare.

 • Användare tilldelas Professional eller Basic Webex Calling-användarlicenser.

 • Kontakta din juridiska avdelning angående reglerande krav gällande inspelning av samtal.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer sedan en användare.

2

Välj Samtal, bläddra till Avancerade samtalsinställningar och aktivera sedan Samtalsinspelning.

Kom ihåg att om du senare stänger av samtalsinspelningsfunktionen rensas användarens inställningar för samtalsinspelningar. Alla samtal som spelades in före denna ändring sparas dock fortfarande på Dubber-plattformen.

3

Ett konto i Dubber skapas automatiskt för användare.


 

Om användaren fortfarande har problem med att spela in samtal efter att ha aktiverat samtalsinspelning kan du kontakta Dubber-supporten med informationen som finns tillgänglig i avsnittet Visa inspelningsinformation för samtalsplattform.

Det finns på sidan Användare. Gå till Calling > Avancerade samtalsinställningar > Samtalsinspelning > Visa inspelningsinformation för samtalsplattform.

4

Du kan konfigurera vilken som helst av följande inställningar:

 • Aldrig– Det här alternativet är som standard markerat.
 • På begäran– Välj det här alternativet om du vill ge användare kontroll över när de kan starta och avsluta inspelningar. Du kan också välja avisering om paus och återuppta, om tillämpligt.
 • Alltid– Välj detta alternativ om du vill att alla inkommande och utgående samtal ska spelas in.
 • Alltid med paus/återuppta– Välj detta alternativ om du vill ge användare kontroll över när de kan pausa och återuppta inspelningar.
 • Spela upp meddelandet för påbörja/stoppa inspelning– Välj det här alternativet om du vill att ett standardmeddelande ska spelas upp i början av alla inkommande och utgående samtal som meddelar alla parter om att samtalet spelas in. Ett meddelande kan vara obligatoriskt för att uppfylla de juridiska kraven i ditt område.

   

  Det här meddelandet ingår inte i inspelningen av samtalet.


   

  När ett meddelande spelas upp under start, stopp, pausa eller återuppta åtgärder Webex Calling information till Dubber om att ett meddelande har spelats upp.

 • Avisering vid pausning och återupptagande – Välj det här alternativet om du vill få aviseringar när samtal pausas och återupptas. Du kan välja ett pipalternativ eller ett meddelandealternativ som spelar upp följande:
  • Paus– Ett meddelande spelas upp som anger att det har pausats.

  • Återuppta– Ett meddelande spelas upp som anger att det har återupptagits.

 • Spela in röstmeddelanden– Välj det här alternativet om du även vill spela in röstbrevlådemeddelanden som skickats och tagits emot. Om det är ont om lagringsutrymme är det bra om du inte väljer det här alternativet.
 • Upprepa ton var– Som standard spelas en ton upp var 20:e sekund som påminner alla parter om att samtalet spelas in. Du kan ändra detta till ett värde mellan 10 och 90 sekunder.
5

Klicka på Spara.

Användarna ser en ikon på sin plattform för flera telefoner och Webex-appen visar att ett samtal spelas in. Användare kan välja att pausa inspelningen om du aktiverar den inställningen för dem.

När ett samtal spelas in skickas dubbla strömmar till Dubber. När ett meddelande spelas upp under start, stopp, pausa eller återuppta åtgärder Webex Calling också information till Dubber om att ett meddelande har spelats upp.

Nästa steg

Om ett problem uppstår för användare klickar du på fliken Personer på Dubber-instrumentpanelen och väljer lämplig extern identifierare (som anges ovan i Control Hub) och väljer dub.points. Kontrollera att följande information stämmer:

 • Produkt– Välj produkt.

 • Extern typ– Ange BroadWorks.

 • Tjänsteleverantör– Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

 • Extern grupp– Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

 • Extern identifierare– Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

Klicka sedan på Spara ändringar.

Kontakta Dubber-supporten om du behöver ytterligare hjälp.