Versioner som stöds


Du måste hålla Expressway-C-anslutningsvärd för hybrid-tjänster uppdaterade. Du kan hämta den Expressway, gratis, från din software.cisco.com.

  • Se följande tabeller för mer information om de versioner som för närvarande stöds och vad du kan förvänta dig när du behöver uppgradera dina Expressways.

  • Se Uppgradera anslutningsvärden som Expressway för dina Hybrid-tjänster för korrekt ordningsföljd för att uppgradera dina Expressways som används för anslutningsvärdar.

  • Se distributionsguiderna för Kalender, Meddelande och Serviceability för information om hur du registrerar ditt Expressway säkert i molnet så att värdarna Expressway vara värd för hybridanslutningsprogram. I varje guide följer du stegen i "Registrera Expressway-C-anslutningsvärdar till Cisco Webex Cloud".

Expressway är plattformen där anslutningsprogram hämtas, körs, installeras och uppgraderas automatiskt från molnet. Du måste även uppgradera till den senaste stable connector-versionen som förhandskrav för teknisk support. För hantering av anslutningsuppgradering, se relaterade artiklar om uppgraderingsscheman och versionsinformation.

Tabell 1. Expressway Stöd för registrering av anslutningsvärd

Expressway värdtyp för anslutning

Versionsstöd

Ny och ej registrerad

För nya Expressway värdar måste du registrera dig i molnet med hjälp av X12.5 minst. Du får ett felmeddelande i Control Hub om du försöker registrera en version som inte stöds för hybrid-tjänster.

Existerande och redan registrerad

För befintliga Expressway-anslutningsvärdar som redan är registrerade i molnet rekommenderar vi att du uppgraderar dina Expressways så snart som möjligt efter att en ny version har släppts, men vi stöder så tidigt som version X8.11 och eventuell mindre version eller underhållsversion som är byggd ovanpå de versioner som stöds.

Påminnelser om uppgradering

För Expressways som löper risk att inte stöds för hybridtjänster får du ett avancerat meddelande i Expressway-gränssnittet som påminner dig om att uppgradera till den senaste versionen. Den Expressway hybriddistribution som körs på avgör vilken påminnelse du ser. båda fallen omfattas av följande tabell.

Tabell 2. Expressway Uppgraderingspåminnelser för Anslutningsvärd

Expressway -anslutningsvärdversion

Versionsstöd

Stöds – en version bakom den senaste

För Expressways som är en version bakom den senaste versionen får du ett avancerat meddelande Expressway påminner dig om att uppgradera den senaste versionen. Anslutningsprogram hämtar, installerar och körs fortfarande automatiskt, och din distribution stöds fortfarande, men vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen efter bästa sätt.

Stöds inte – två versioner bakom den senaste

Du får en varning om att versionen inte längre stöds för Hybrid-tjänster. Anslutningsprogram hämtas, installeras och körs fortfarande automatiskt, men din distribution anses inte stödjas och kan därför inte fungera förrän du uppgraderar till den senaste versionen så snart som möjligt.