Med Webex-whiteboardtavlor behåller du alla dina whiteboardtavlor – whiteboards som du har skapat själv och whiteboards som andra har skapat och delat med dig – på ett ställe. Då kommer du aldrig att hitta dig själv bläddra genom en lista över Webex-utrymmen och kontrollera innehållsfliken och leta efter en whiteboard som du har tappat rullisten över. I Webex Whiteboards-appen kan du söka efter, välja och dela valfri tavla som du har tillgång till. Du kan även skapa nya, dela dem direkt och börja samarbeta.


Webex-whiteboardtavlor finns för närvarande som en offentlig betafunktion.

Kom igång

  1. Gå till whiteboard.webex.com.

  2. Klicka på Logga in. Ange dina inloggningsuppgifter och klicka på Logga in. Alla whiteboardtavlor som tillhör dig eller som har delats med dig av andra kommer att visas. De är sorterade efter det senast ändrade datumet och tiden.

  3. När du har slutat arbeta klickar du på profilbild och väljer Logga ut för att lämna.

Det är enkelt att hitta ett visst whiteboard: skriv ett nyckelord i sökfältet .

Klicka på de här knapparna om du vill visa dina whiteboardtavlor som ikoner eller i en lista:

Klicka på en filterknapp för att se alla (tillgängliga) whiteboardtavlor, dina egna privata whiteboards, whiteboards som andra har delat med dig eller whiteboards från dina egna Webex-utrymmen:Grundläggande information om whiteboard

När du loggar in på Webex-whiteboardtavlor kan du öppna och arbeta med alla whiteboardtavlor som du ser där. Du kan även skapa nya whiteboard eller ta bort en befintlig. Om du vill öppna en whiteboard klickar du var som helst på den.

Det finns två sätt att skapa en ny whiteboard och det beror på hur du vill dela din tavla:  • Klicka på Skapa whiteboard eller på de tre punkterna bredvid Skapa whiteboardtavla och välj Betatavla. Oavsett vilket får du en ny tom whiteboardtavla som du kan arbeta med i appen och hantera en lista över andra användare att dela den med.

  • Klicka på de tre prickarna bredvid Skapa whiteboard och välj Klassisk tavla. Du får en ny tom whiteboardtavla som du kan arbeta med i appen och hantera en lista över andra användare att dela den med. Skillnaden är att du även kan dela en klassisk tavla i möten och mötesdeltagarna kan arbeta med det också (om klienten eller enheten som de deltar i mötet från har whiteboard-funktioner).

När du är klar med whiteboarden klickar du på bakåtpilen för att återgå till huvudfönstret. Din nya tavla visas i listan. För att namnge den klickar du på Namnlös antingen på själva whiteboarden eller i whiteboardlistan. Du kan namnge (eller byta namn på) whiteboardtavlor som du har skapat här själv eller som någon annan har skapat här och delat med dig. Whiteboardtavlor som skapas i Webex-utrymmen får automatiskt namnet på utrymmet och du kan inte ändra det.

Ta bort en whiteboard permanent genom att klicka på de tre punkterna i tavlans övre högra hörn (eller bredvid tavlan i listvyn) och välja Ta bort tavla. Detta tar inte bara bort whiteboardtavlan från listan, utan tar bort den helt och hållet.

Skapa och samarbeta

Det är enkelt att skapa innehåll på en whiteboard: väljer du pennverktyget och klickar och håller ned för att rita med musen. Klicka på +- knapparna längst ner till höger för att zooma in och ut. Om du använder en enhet med ett styrplatta eller en pekskärm kan du även zooma bara genom att svepa med två fingrar.


Vissa av de funktioner som behandlas här gäller endast för nya betatavlor i Webex-appen för whiteboardtavlor. Om du har öppnat eller skapat en klassisk whiteboard, se den här artikeln om hur whiteboardverktyg fungerar.

Låt oss ta en titt på vad du kan göra i betatavlor med hjälp av verktygsfältet längst ner på skärmen:Ångra/upprepa

Ångra/upprepa din/dina senaste åtgärd(ar).Markeringsverktyg

Klicka på ett objekt – en anteckning, ett textområde, bild, form eller reaktion – på din whiteboard för att välja det. När du väljer ett objekt visas även alternativ för att flytta, redigera, kopiera eller ta bort det.

Klicka och dra över flera objekt på din board för att markera och flytta objekten som en grupp. När du har en grupp objekt valda får du alternativ för att flytta, redigera, gruppera och sortera objekten.

Du kan också markera flera textområden eller streck genom att trycka på Shift-tangenten och klicka på varje objekt.Pan

Klicka och håll ned för att dra whiteboard arbetsutrymmet i valfri riktning.


Tjock

Klicka och håll ned för att rita med musen. Klicka en gång för att välja pennor. Klicka på knappen en andra gång för att ändra pennor eller färg.

Figurjustering

Whiteboardtavlan känner igen grundläggande former som fyrkanter, cirklar, trianglar, rektanglar, pilar och böjda linjer medan du ritar dem och raka kanterna och stänger små luckor i översikten åt dig. Välj antingen verktyget och rita en figur eller rita din figur och håll musknappen nedtryckt en sekund. Whiteboardtavlan identifierar din form och justerar den åt dig.Radergummit

Ändra markören till ett radergummi och ta bort misstag.Fästis

Välj verktyget och klicka på skärmen. Du får en anteckning och kan börja skriva på den eller välja en annan färg. Dubbelklicka på en anteckning som redan finns på whiteboardtavlan för att redigera texten. Klicka en gång på en anteckning för att ändra färg, kopiera eller ta bort den. Klicka på en anteckning och håll musknappen ned för att flytta anteckningen runt whiteboarden.

Textområde

Välj verktyget och klicka var som helst på whiteboarden för att få ett redigerbart område där du kan skriva och formatera text. Klicka på text som du redan har lagt till för att redigera och formatera om den medan du arbetar.

Former

Klicka på knappen och välj sedan en färdig form. Klicka på valfri plats på whiteboardtavlan för att placera figuren. Ett verktygsfält visas och du kan göra figuren genomskinlig, ändra dess färg, kopiera eller flytta den.

För att skicka dina idéer till andra personer som inte har tillgång till Webex-whiteboardtavlor, klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet och välj Exportera till PDF.

Det är enkelt att dela inom din organisation: klickar du bara på knappen Dela och lägger till en lista över medarbetare som du vill ska få åtkomst till tavlan.Namn som du lägger till får automatiskt se, redigera, dela och ta bort din tavla. Om du växlar avaktiverad kommer den personen att tas bort från listan. Om du vill låta varje person som du har lagt till veta att de har åtkomst kopierar du länken till tavlan och skickar den till dem.

Läs mer

Att arbeta på en whiteboard i webbappen skiljer sig lite åt från vanlig whiteboardtavla på din Webex-enhet.

För mer information om att arbeta med whiteboardtavlor på en Webex-enhet, se Använda whiteboardtavlan på Cisco Webex tavlor.