Du kan aktivera LED-lamporna för närvaro manuellt när du inte är i ett aktivt samtal. LED-lamporna för närvaro lyser med fast rött sken när du är i samtal.

1

Håll in Spela på sidan apå höger öronkåpa för att tända Närvaro-lamporna.

2

Håll in Spela på nytt för att stänga av LED-lamporna.

Knappen Spela upp i Cisco-headset 730