Skapa en receptionist-klient

Innan du börjar

Användaren som du vill skapa en receptionist måste ha en Webex Calling Enterprise-licens.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användare, väljer en användare, går till anropa > avancerade Samtals inställningar > receptionist-klienten och slår sedan på receptionist-klienten.

2

Sök efter de personer eller arbets ytor som du vill att användaren ska kunna övervaka och klicka sedan på Spara.

Få en lista över alla dina receptionist-kunder

Innan du börjar

Du måste ha ställt in en eller flera användare som receptionist-klienter.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster- > samtal > > -funktioner receptionist-klienten, väljer en plats och klickar sedan på OK.

Du har fått information såsom för-och efter namnet på den person som är tilldelad som ett receptionist och deras telefonnummer.

2

Klicka på Exportera om du vill exportera den här listan.