Logga in på instrumentpanelen

Åtkomst till receptionist från samtalsanvändarportalen eller användarhubben. När du har loggat in kan du göra följande med hjälp av rutorna i instrumentpanelen:

 • Visa globala meddelanden, programinställningar och information om ditt användarkonto och samtalsstatus.

 • Visa och ändra dina aktuella inställningar.

 • Visa och hantera aktiva samtal från samtalskonsolen.

 • Skapa och hantera kontakter.

 • Övervaka och hantera köade samtal från panelen med köade samtal.

Innan du börjar

En skrivbordstelefon eller Webex-appen krävs för att ringa och/eller ta emot samtal.

1

Gå till en av följande portaler för att komma åt receptionistklienten:

2

Välj inloggningsalternativet Cisco.

Nästa steg

Ta en titt på den här videon om hur du loggar in på Receptionist och får en glimt av portalen.

Hantera dina kontakter

Du kan skapa och hantera kontakter inom Receptionist för att enkelt ringa samtal till lagrade nummer. När du väl har skapat en kontakt kan du uppdatera, ta bort, övervaka en kontakt statiskt (används om du övervakar samma kontakter dagligen), övervaka en kontakt dynamiskt (används för att visa valda kontakter på en nödvändig basis) och lägga till en anteckning för kontakten.


 

Maximalt antal kontakter som kan övervakas statiskt är 200. Maximalt antal kontakter som kan övervakas dynamiskt är 100.

1

Gå till kontaktpanelen och välj fliken Personligt.

2

Klicka på ikonen Redigera för att lägga till, uppdatera eller ta bort en personlig kontakt.

3

Om du vill lägga till en anteckning till en kontakt markerar du kontakten och klickar på Anteckningar.

Ring ett samtal

Det finns flera sätt att ringa samtal med receptionistklienten. Du kan ringa ett nummer, använda alternativet för återuppringning eller välja en kontakt som du vill ringa upp.
1

Använd uppringaren i samtalskonsolen eller klicka på Ring upp igen.

2

Välj en kontakt att ringa upp i kontaktpanelen.


 

Härifrån kan du även välja att visa samtalshistorik eller söka efter en specifik kontakt.

3

Klicka på RING.

Besvara samtal

Klicka på Svara i konsolpanelen.

Besvara samtal automatiskt i receptionistklienten

Utgående samtal

För utgående samtal besvaras det första samtalet till receptionistklientens telefon automatiskt och det utgående samtalet placeras till destinationen.

Detta undanröjer behovet av att en receptionist besvarar det första samtalet till sig själv innan det utgående samtalet placeras.

 1. Använd uppringaren eller välj kontakten för att ringa personen du vill.

 2. Klicka på Ring för att ringa samtalet.

  • Det första samtalet till mottagningen besvaras automatiskt och samtalet placeras till destinationsnumret eller anknytningen.

Inkommande samtal

För inkommande samtal till receptionisten visas knappen för autosvar i receptionistklienten. Du kan antingen aktivera eller inaktivera den här knappen.

Knappen för autosvar aktiverar eller inaktiverar autosvar för samtal som görs till receptionistklienten.

 • AV (standard) – du måste svara på varje inkommande samtal manuellt.

 • ON – Inkommande samtal till receptionisten besvaras automatiskt.

Placera ett aktivt samtal i vänteläge

Med receptionistklienten kan du hantera flera samtal samtidigt. Du kan parkera ett aktivt samtal. Eller så kan du svara på ett inkommande samtal när du är i ett aktivt samtal och då parkeras ditt första samtal automatiskt.

 1. När du är i ett aktivt samtal går du till konsolpanelen och klickar på HOLD (PARKERA) för samtalet som du vill parkera.

 2. Klicka på Svara för att återuppta samtalet.


 

Du kan hantera flera samtal från samtalskonsolen. Om du är i ett aktivt samtal och får ett nytt samtal klickar du på Svara för att ta det nya samtalet. Ditt första samtal parkeras automatiskt.

Överföra samtal

Under ett samtal kan du överföra samtalet till en annan användare genom att först meddela det (granskad överföring) eller genom att slutföra överföringen utan ett meddelande (blind överföring).
1

När du är i ett aktivt samtal kan du använda uppringaren eller välja kontakten för att ringa personen du vill överföra till.

Ditt första samtal parkeras automatiskt.

2

(Valfritt) Meddela samtalet.

3

Om du vill överföra samtalet utan ett meddelande (blind överföring) klickar du på Överför efter att du ringt upp numret du vill överföra.

4

Håll markören över det aktiva samtalet och klicka sedan på Överför.