Dela innehåll

1

I utrymmet klickar du på Skärm dela.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

  • Deladatorljud – den andra personen hör ljudet på sin dator.

    Endast Mac: Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtas det automatiskt när du klickar på Dela datorljud i Webex. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

  • Optimera för video —Videon spelas upp mycket jämnare eftersom innehållet visas med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på720p. Om du till exempel delar en video ökar bildhastigheten och detta minskar fördröjningen.
3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.


 
Om du inte ser appen som du letar efter bläddrar du för att se alla dina öppna appar.
4

Kolla in en förhandsgranskning av vad du delar överst på skärmen. Se till att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.


 

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.

5

När du delar kan du välja följande:

  • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
  • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte.
  • Pausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.
  • Återuppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.
6

Klicka på Stoppa när du är klar med skärmdelningen.