Du kan välja en fil direkt från OneDrive eller SharePoint Online. När du har dela filen i din Webex utrymme, personer kan redigera filen direkt från Webex. Fler än en person kan redigera filen samtidigt och de kan se alla uppdateringar.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela frånOneDrive eller SharePointOnline.

Administratören kan begränsa filer som du delar till endast filer från OneDrive eller SharePoint Online. När du klickar på Bilaga ser du inte alternativet Överför från min dator och du väljer en fil frånOneDrive eller SharePoint Online.

2

Välj en fil från OneDrive eller SharePoint Online och klicka sedan på Öppna.

3

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

Administratören kan ändra vilka av dessa alternativ som är tillgängliga i OneDrive eller SharePoint Online.

  • Vemsom helst – vem som helst kan se filen, inklusive personer från en annan organisation än din. Om du vill tillåta andra att redigera filen klickar du på Tillåt redigering.
  • Personer i dinorganisation – endast personer i din organisation kan visa filen. Om du vill tillåta dem att redigera filerna klickar du på Tillåt redigering.
  • Personer som för närvarande befinnersig i detta utrymme – åtkomst till filen delas med alla i utrymmet. Om du vill tillåta dem att redigera filerna klickar du på Tillåt redigering.

 

Personer som läggs till i utrymmet efter att filen har delats kommer inte automatiskt att få behörighet. Håll muspekaren över filen i utrymmet och klicka på Uppdatera fildelning för att dela filen igen. När behörigheten uppdateras har alla i utrymmet tillgång till filen.

  • Personer med befintlig åtkomst – Webex använder de behörigheter som redan har ställts in för att visa ochredigera denna fil i OneDrive eller SharePoint Online.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte redigera eller visa filen eller se en miniatyr förhandsgranskning.

4

Klicka på Tillämpa och tryck sedan på Retur för att dela filen.

Du kan välja en fil direkt från OneDrive eller SharePoint Online. När du har dela filen i din Webex utrymme, personer kan redigera filen direkt från Webex. Fler än en person kan redigera filen samtidigt och de kan se alla uppdateringar.

1

I meddelandeområdet knackar du på Bilaga och sedan på Dela frånOneDrive eller SharePointOnline.

2

Välj en fil från OneDrive eller SharePoint Online och tryck sedan på Öppna.

3

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

Administratören kan ändra vilka av dessa alternativ som är tillgängliga i OneDrive eller SharePoint Online.

  • Vemsom helst – vem som helst kan se filen, inklusive personer från en annan organisation än din. För att tillåta personer att redigera filen knackar du på Tillåt redigering.
  • Personer i dinorganisation – endast personer i din organisation kan visa filen. För att tillåta dem att redigera filerna knackar du på Tillåt redigering.
  • Personer med befintlig åtkomst – Webex använder de behörigheter som redan har ställts in för att visa ochredigera denna fil i OneDrive eller SharePoint Online.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte redigera eller visa filen eller se en miniatyr förhandsgranskning.

4

Välj Tillämpa och knacka sedan på Skicka för att dela filen.