Endast samtal som gjorts till och tagits emot på skrivbordstelefoner, analoga telefonadaptrar eller Webex Calling-appen spelas in. Samtal till och från Webex-appen spelas inte in med Dubber.

Innan du börjar

Se till att följande krav uppfylls:

 • Din partner har aktiverat denna tjänst för din organisation och tillåter dig att slå på den och konfigurera den för vissa användare.

 • Dubber Call Recording-lösningen implementeras som ett tredjepartserbjudande och kräver ett avtalsenligt avtal. Gå till https://www.dubber.net/contact-us/ för att få detaljerad information om Dubbers samtalsinspelningsprodukt och priser och skapa sedan ett konto.

 • Användare har Enterprise- Webex Calling Basic-användarlicenser tilldelade.

 • Kontakta din juridiska avdelning angående reglerande krav angående inspelning av samtal.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användare och väljer sedan en användare.

2

Välj Samtal , bläddra till Avanceradesamtalsinställningar och aktivera sedan Samtalsinspelning.

Kom ihåg att om du senare stänger av funktionen Samtalsinspelning rensas användarens inställningar för samtalsinspelningar, men alla samtal som spelades in före den här ändringen bevaras fortfarande på Dubber-plattformen.

3

Anteckna följande information och använd den information som presenteras här när du lägger till din dub.points i Dubber senare i den här åtgärden:

 • tjänsteleverantör (kund-ID)
 • Extern grupp (plats-ID)
 • Extern identifierare (användar-id)
4

Du kan konfigurera alla följande inställningar:

 • Aldrig– det här alternativet är valt som standard.
 • Alltid– Välj detta alternativ om du vill att alla inkommande och utgående samtal ska spelas in.
 • Alltid med paus/återuppta—Välj detta alternativ om du vill ge användare kontroll över när de kan pausa och återuppta inspelningar.
 • Spela upp meddelandet om påbörja/stoppa inspelning – Välj det här alternativet om du vill att ett standardmeddelande ska spelas upp i början av alla inkommande och utgående samtal som meddelar alla parter omatt samtalet spelas in. Du kan kräva ett meddelande för att uppfylla de juridiska kraven i ditt område.
 • Spela inröstmeddelanden – Välj det här alternativet om du även vill spela in röstbrevlådemeddelanden som skickats och tagits emot. Om det är ett problem med lagringsutrymmet är det bra att du inte väljer det här alternativet.
 • Upprepa tonen varje – Som standard spelas en ton upp var 20:e sekund och alla parter påminnasom att samtalet spelas in. Du kan ändra detta till ett värde mellan 10 och 90 sekunder.
5

Klicka på Spara.

Användarna ser en ikon på sin flerplattformstelefon och Webex Calling visar att ett samtal spelas in. Användare kan ha alternativet att pausa inspelningen, om du aktiverar den inställningen för dem.

Nästa steg

För att komma åt inspelningar går du till ditt konto i Dubber, klickar på fliken Personer, väljer lämplig extern identifierare (som identifierats ovan i Control Hub), väljer du dub.points, klickar på Lägg tillDubPoint, görföljande val och klickar sedan på Spara ändringar:

 • Produkt– Välj produkt.

 • Extern typ– Ange BroadWorks.

 • tjänsteleverantör –Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

 • Extern grupp– Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.

 • Externidentifierare – Kopiera och klistra in motsvarande värde från Control Hub.