Slå på och konfigurera RealWear-HMT

När enheten först slås på kan den avge en ljudsignal som meddelar att den måste konfigureras. Enheten söker efter en QR-kod för att utföra konfigurationen. Öppna RealWear Companion på din mobilenhet för att skapa en QR-kod.

1

Tryck på och håll in strömbrytaren som sitter på enhetens sida för att aktivera den.

2

Välj Konfiguration , välj Första konfiguration och följ stegen på enheten.

3

Peka HMT-kameran mot QR-koden när den har genererats.

4

Om du vill bekräfta att enheten har konfigurerats säger du NAVIGERA TILL STARTSIDAB och kontrollerar tid och datum, samt det trådlösa nätverket.

Logga in med en QR-kod

1

Säg Skanna kod.

2

Öppna RealWear Companion-appen på din mobilenhet.

3

Klicka på Begär kod.

4

Logga in med ditt Webex-användarnamn och -lösenord.

5

Skanna koden med din RealWear HMT-1.

Logga in med ett Webex-användarnamn och lösenord.

1

Säg Ange användarnamn och lösenord.

2

Säg Välj objekt 1 om du vill visa tangentbordet.

3

Ange ditt användarnamn och lösenord för Webex och säg sedan Skicka.