Transkriptioner är endast tillgängliga på engelska för Cisco Webex.

1

På din Webex-webbplats går du till Inställningar > Inspelning och markerar kryssrutan Skapa inspelningskopior för alla mina MP4-inspelningar.

Om du inte ser det här alternativet, har din webbplatsadministratör valt att skapa automatisk transkribering för alla inspelningar eller så har din webbplatsadministratör inte tillåtit dig att skapa transkribering av inspelningar automatiskt.

2

Om du vill se transkriberingen av inspelningen, se Visa, sök och redigera transkriberingar för Cisco Webex-inspelning.