Hizmet Verilebilirlik Bağlayıcısı

Kümeleme

  • Hizmet verilebilirlik bağlayıcının tek bir Expressway barındırılması gerekir. Birden fazla düğüm kümelerinde hizmet verilebilirlik bağlayıcısını destekleyemiyoruz.

Ortak kalanlar

  • Hizmet verilebilirlik bağlayıcı, adanmış bağlayıcı Toplantı sahibi Expressway istiyor. Diğer bağlayıcılarla birlikte ortaklaşa destekleyemiyoruz.

    N-2 desteği var. ancak yalnızca R22 'da desteklenen MariaDB durumu [cmd: mdbctl durumu] olan tek bir komut istisnadır.

Cisco geniş çalışmalar

  • Hizmet verilebilirlik bağlayıcı, bu sürümden önce gelen geçerli ana sürümü ve bu sürümden önce iki önemli sürümü (N-2 desteği) destekler. Bilinen bir istisna vardır: Cisco Alworks mesajlaşma sunucusundan MariaDB durumunu alma komutu, yalnızca geniş Works R22 veya sonrasında desteklenir.