Телефонът ви идва с всичко необходимо, за да го захраните, да го свържете към мрежата и да го настроите на бюрото си.

След като телефонът се свърже с мрежата, започва процесът на стартиране на телефона и телефонът се регистрира със сървъра.

След като телефонът се свърже, той определя дали на телефона трябва да се инсталира ново натоварване на фърмуера.

Ако искате да видите графичен преглед на тези стъпки, вижте ръководствотоза инсталиране на серията Cisco IP Phone 8800.

1

Включете дългия, прав край на кабела на слушалката в телефона и включете другия край в слушалката.

2

Свържете мрежовия кабел от вашата мрежа към мрежовия порт на телефона.

3

Свържете тапата за крака и регулирайте ъгъла на телефона.

  1. Поставете конекторите в слотовете.

  2. Натиснете тапата за крака, докато съединителите се щъкнат на място.

  3. Регулирайте ъгъла на телефона.

4

Включете външното захранване.

5

Наблюдавайте процеса на стартиране на телефона. Тази стъпка проверява дали телефонът е конфигуриран правилно.

6

Позволете на телефона да надстрои до текущото изображение на фърмуера.

7

Провеждане на разговори с телефона, за да проверите дали телефонът и функциите работят правилно.