Телефонът ви идва с всичко необходимо, за да го включите, да го свържете към мрежата и да го настроите на бюрото си.

След като телефонът се свърже с мрежата, започва процесът на стартиране на телефона и телефонът се регистрира със сървъра.

След като телефонът се свърже, той определя дали на телефона трябва да се инсталира ново зареждане на фърмуера.

Ако искате да видите графичен преглед на тези стъпки, вижте Ръководство за инсталиране на серия 8800 Cisco IP Phone 8800.

1

Включете дългия, прав край на кабела на слушалката в телефона и включете другия край в слушалката.

2

Свържете мрежовия кабел от вашата мрежа към мрежовия порт на телефона.

3

Свържете стойката за крака и регулирайте ъгъла на телефона.

  1. Поставете конекторите в слотовете.

  2. Натиснете стойката надолу докато конекторите щракнат на място.

  3. Регулирайте ъгъла на телефона.

4

Включете външното захранване.

5

Наблюдавайте процеса на стартиране на телефона. Тази стъпка потвърждава, че телефонът е конфигуриран правилно.

6

Позволете на телефона да надстрои до текущото изображение на фърмуера.

7

Провеждайте разговори с телефона, за да проверите дали телефонът и функциите работят правилно.