Din telefon levereras med allt du behöver för att driva den, ansluta till nätverket och konfigurera den på ditt skrivbord.

När telefonen har anslutits till nätverket börjar uppstartsprocessen för telefonen och telefonen registreras på servern.

När telefonen ansluts avgör den om en ny inbyggd programvara ska installeras på telefonen.

Om du vill se en grafisk översikt över dessa steg, se Installationsguide för Cisco IP Phone 8800-serien.

1

Koppla in den långa raka änden av telefonlurskabeln i telefonen och koppla in den andra änden i telefonluren.

2

Anslut nätverkskabeln från ditt nätverk till nätverksporten på telefonen.

3

Sätt på fotfästet och justera telefonens vinkel.

  1. Infoga anslutningarna i platserna.

  2. Tryck på fotfästet tills anslutningarna fästs på plats.

  3. Justera telefonens vinkel.

4

Koppla in den externa strömförsörjningen.

5

Övervaka uppstartsprocessen för telefon. I det här steget verifieras att telefonen är korrekt konfigurerad.

6

Tillåt att telefonen uppgraderar till den befintliga firmware-bilden.

7

Ring samtal med telefonen för att verifiera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.