Din telefon levereras med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och placera den på skrivbordet.

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare version av den fasta programvaran behöver installeras.

En beskrivning i bilder av hur du går till väga finns i Installationshandbok till Cisco IP-telefon 8800-serien.

1

Anslut den långa, raka änden av telefonlurskabeln till telefonen och anslut den andra änden till luren.

2

Anslut nätverkskabeln från ditt nätverk till telefonens nätverksport.

3

Anslut basstället och justera telefonens vinkel.

  1. För in anslutningshakarna i skårorna.

  2. Tryck på basstället tills anslutningarna hakar fast.

  3. Justera telefonens vinkel.

4

Anslut den externa strömkällan.

5

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

6

Tillåt uppgradering till den aktuella avbilden för den fasta programvaran.

7

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.