Telefon jest wyposażony we wszystkie elementy, które pozwalają, aby go załączyć, podłączyć do sieci i skonfigurować bezpośrednio na biurku.

Po połączeniu się z siecią, telefon rozpocznie proces uruchamiania i zarejestruje się w serwerze.

Po nawiązaniu połączenia telefon sprawdza, czy trzeba zainstalować nową wersję firmware.

Aby zapoznać się z graficznym omówieniem tych procedur, należy zapoznać się z Instrukcją instalacji telefonu Cisco IP z serii 8800.

1

Podłączyć długie, proste zakończenie kabla słuchawki do telefonu, a drugi koniec do słuchawki.

2

Podłączyć kabel sieciowy do sieci i portu NETWORK w ATA.

3

Połączyć podstawkę i ustawić kąt ustawienia telefonu.

  1. Wsunąć złącza w gniazda.

  2. Naciskać podstawkę, aż złącza zatrzasną się w docelowych pozycjach.

  3. Dobrać kąt ustawienia telefonu.

4

Podłączyć zewnętrzny zasilacz.

5

Obserwować proces uruchamiania telefonu. Na tym etapie można sprawdzić, czy telefon jest prawidłowo skonfigurowany.

6

Uaktualnić oprogramowanie sprzętowe telefonu do bieżącej wersji.

7

Zadzwonić z telefonu, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.