Telefon jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz, aby go włączyć, podłączyć do sieci i skonfigurować na biurku.

Gdy telefon połączy się z siecią, rozpocznie się proces uruchamiania telefonu, a telefon zarejestruje się na serwerze.

Po nawiązaniu połączenia telefon określa, czy w telefonie powinno zostać zainstalowane nowe obciążenie oprogramowania układowego.

Jeśli chcesz zobaczyć graficzny przegląd tych kroków, zapoznaj się z instrukcjąinstalacji telefonu IP Cisco z serii 8800.

1

Podłącz długi, prosty koniec słuchawki do telefonu, a drugi koniec do słuchawki.

2

Podłącz sieciowy z sieci do portu sieciowego w telefonie.

3

Podłącz podnóżek i dostosuj kąt telefonu.

  1. Włóż złącza do gniazd.

  2. Naciskaj podnóżek, aż złącza zatrzasną się na swoim miejscu.

  3. Dostosuj kąt telefonu.

4

Podłącz zewnętrzny zasilacz.

5

Monitoruj proces uruchamiania telefonu. Ten krok sprawdza, czy telefon jest poprawnie skonfigurowany.

6

Zezwól telefonowi na uaktualnienie do bieżącego obrazu oprogramowania układowego.

7

Wykonuj połączenia za pomocą telefonu, aby sprawdzić, czy telefon i funkcje działają poprawnie.