Uw telefoon wordt geleverd met alles wat nodig is om deze van stroom te voorzien, te verbinden met het netwerk en te zetten op uw bureau.

Nadat de telefoon verbinding heeft met het netwerk, begint het opstartproces van de telefoon en wordt de telefoon geregistreerd bij de server.

Nadat de telefoon verbinding heeft, bepaalt deze of er een nieuwe firmwarebelasting op de telefoon moet worden geïnstalleerd.

Als u een grafisch overzicht van deze stappen wilt bekijken, kunt u de Installatiehandleiding voor de Cisco IP Phone 8800-serie bekijken.

1

Sluit het lange, rechte uiteinde van de handsetkabel aan op de telefoon en sluit het andere uiteinde aan op de handset.

2

Sluit de netwerkkabel van uw netwerk aan op de telefoon.

3

Sluit de voetstandaard aan en pas de hoek van de telefoon aan.

  1. Plaats de connectoren in de plaatsen.

  2. Druk op de voetstand totdat de connectors op de plaats vastklikken.

  3. Pas de hoek van de telefoon aan.

4

Sluit de externe stroomvoorziening aan.

5

Controleer het opstartproces van de telefoon. Met deze stap wordt gecontroleerd of de telefoon correct is geconfigureerd.

6

Sta de telefoon toe te upgraden naar de huidige firmware-afbeelding.

7

Bel met de telefoon om te controleren of de telefoon en functies correct werken.