Uw telefoon wordt geleverd met alles wat nodig is om deze van stroom te voorzien, te verbinden met het netwerk en te installeren op uw bureau.

Nadat de telefoon verbinding heeft gemaakt met het netwerk, begint het opstartproces voor de telefoon en wordt de telefoon geregistreerd bij de server.

Nadat de telefoon verbinding heeft gemaakt, wordt bepaald of nieuwe firmware op de telefoon moet worden geïnstalleerd.

Als u een grafisch overzicht wilt zien van deze stappen, raadpleegt u de Installatiehandleiding voor de Cisco IP-telefoon 8800-serie.

1

Sluit het lange, rechte uiteinde van de handsetkabel aan op de telefoon en sluit het andere uiteinde aan op de handset.

2

Sluit de netwerkkabel van uw netwerk aan op de telefoon.

3

Sluit de voetsteun aan en pas de hoek van de telefoon aan.

  1. Plaats de connectors in de sleuven.

  2. Druk op de voetsteun totdat de connectors op hun plek klikken.

  3. Pas de hoek van de telefoon aan.

4

Sluit de externe stroomvoorziening aan.

5

Controleer het opstartproces voor de telefoon. Deze stap geeft aan of de telefoon correct is geconfigureerd.

6

Laat de telefoon upgraden naar de laatste firmware.

7

Breng een gesprek tot stand met de telefoon om te controleren of de telefoon en de functies correct werken.