Telefon dolazi sa svime što vam je potrebno da ga napajate, povežete sa mrežom i podesite na svom stolu.

Nakon što se telefon poveže sa mrežom, počinje proces pokretanja telefona, a telefon se registruje na serveru.

Nakon povezivanja telefona, utvrđuje se da li treba instalirati novo opterećenje firmvera na telefonu.

Ako želite da vidite grafički pregled ovih koraka, pogledajte Cisco IP Phone za instalaciju serije 8800.

1

Priključite dugačak, pravi kraj kabla za slušalice u telefon i priključite drugi kraj u slušalicu.

2

Povežite mrežni kabl sa mreže sa mrežnim portom na telefonu.

3

Povežite štand sa nogama i podesite ugao telefona.

  1. Ubacite konektore u utičnice.

  2. Pritisnite stalak sve dok se konektori ne postave na svoje mesto.

  3. Podesite ugao telefona.

4

Priključite spoljno napajanje.

5

Nadgledajte proces pokretanja telefona. Ovaj korak potvrđuje da je telefon ispravno konfigurisan.

6

Dozvolite telefonu da izvrši nadogradnju na trenutnu sliku firmvera.

7

Obavite razgovore sa telefonom da biste proverili da li telefon i funkcije ispravno funkcionišu.