Din telefon leveres med alt det, du behøver for at tilslutte den, tilslutte den til netværket og opsætte den på dit skrivebord.

Når telefonen er sluttet til netværket, begynder opstartsprocessen for telefonen, og telefonen registreres på serveren.

Når telefonen er forbundet, afgør den, om en ny firmware-indlæsning skal installeres på telefonen.

Hvis du gerne vil se en grafisk oversigt over disse trin, skal du se installationsvejledningen til Cisco IP Phone 8800-serien.

1

Sæt den lange, lige ende af telefonrørets kabel i telefonen, og sæt den anden ende i telefonrøret.

2

Tilslut netværkskablet fra dit netværk til netværksporten på telefonen.

3

Tilslut holderen, og juster telefonens vinkel.

  1. Indsæt konnektorerne i åbningerne.

  2. Tryk på holderen, indtil konnektorerne fastgør til plads.

  3. Juster telefonens vinkel.

4

Tilslut den eksterne strømforsyning.

5

Overvåg opstartsprocessen for telefonen. Dette trin kontrollerer, at telefonen er konfigureret korrekt.

6

Tillad telefonen at opgradere til det aktuelle firmwarebillede.

7

Foretag opkald med telefonen for at bekræfte, at telefonen og funktionerne fungerer korrekt.